Kina: Var är Cao Shunli?

Fatta Pennan | 2013-10-25
Även publicerad i AmnestyPress #4/2013

Människorättsförsvararen Cao Shunli fördes den 14 september bort av polis på Pekings internationella flygplats. Hon är samvetsfånge och kan vara utsatt för ett påtvingat försvinnande. Det är inte bekräftat var hon befinner sig eller vilken rättslig status hon har. Cao Shunli har tidigare skickats till omskolningsläger för sin fredliga aktivism och arbete för mänskliga rättigheter. När hon greps var hon på väg till Genève i Schweiz för att delta i ett utbildningsprogram i FN:s människorättssystem.

Cao Shunli deltog i somras i en sittprotest utanför kinesiska utrikesdepartementet för att kräva att det civila samhället får större inflytande i den periodiska granskning FN:s råd för mänskliga rättigheter gör av Kina. Vid fyra tillfällen avbröts protesterna av polis. Nu har polisbilar placerats utanför UD för att förhindra framtida protester.

Skriv till
Director of the Beijing City Public Security Department
Fu Zhenghua
9 Dongcheng Menqian Dajie
Beijing 100740
Kina
Fax: +86 10 6524 2927

Dear Director,

May I use this opportunity to express my deepest concerns for Cao Shunli, a human rights defender who was taken away by police on 14 September at Beijing Capital International Airport while on her way to Geneva, Switzerland, to attend a training programme on UN human rights mechanisms. I fear that she may have been subjected to enforced disappearance.
Therefore, I call on you to inform Cao Shunli's family immediately of her whereabouts, and ensure her wellbeing. I also call for assurances that she is is not tortured or otherwise ill-treated while detained.
Most importantly, I hereby call on you to release Cao Shunli immediately and unconditionally as she appears to have been detained solely for exercising her right to freedom of expression and thus must be considered to be a prisoner of conscience.

Respectfully yours,

Sammanfattning av texten i vädjandebrevet på svenska

Låt mig uttrycka min djupa oro för Cao Shunli, en människorättsförsvarare som fördes bort av kinesisk polis den 14 september på Pekings internationella flygplats när hon var på väg till Genève i Schweiz för att delta i ett utbildningsprogram om människorättsmekanismer i FN-systemet. Jag befarar att hon kan ha blivit föremål för ett påtvingat försvinnande.
Jag uppmanar er därför att omedelbart införa familjen om var Cao Shunli befinner sig och jag begär också att hon inte torteras eller misshandlas i fängelse.
Jag uppmanar er också att omedelbart och villkorslöst frige Cao Shunli då det verkar som hon har fängslats enbart för att ha utövat sin yttrandefrihet och därför måste anses vara en samvetsfånge.
Högaktningsfullt,

Fatta Pennan | 2013-10-25
Även publicerad i AmnestyPress #4/2013