Colombia : Dödshot mot Danilo Rueda

Fatta Pennan | 2013-09-11
Även publicerad i AmnestyPress #3/2013

Den 22 augusti tog Danilo Rueda emot ett dödshot på öppen gata i Colombias huvudstad Bogotá. Två män kom fram till honom och en av dem lade sin hand på Ruedas huvud och sade ”Gerillakrigare. Död åt folk i Rättvisa och fred”. Danilo Rueda tillhör en allkyrklig kommission för rättvisa och fred och dödshot kom kort tid efter ett mordförsök på en annan medlem.
Kommissionen arbetar tillsammans med afrocolombianska samhällen i ett område i departementet Choco där paramilitärer har inlett en tvångsmässig rekryteringskampanj. Amnesty kräver att Danilo Rueda och andra medlemmar i kommissionen får skydd och att paramilitära grupper upplöses.

Skriv till
Presidente Juan Manuel Santos
Presidente de la Republica, Palacio de Narino, Carrera 8 No.7-26
Bogotá, Colombia
Fax: +57 1 596 0631

Excelentísimo Señor Presidente:
Permítame expresar mi preocupación por la seguridad de Danilo Rueda, miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. quien recibió una amenaza de muerte el 22 de agosto. También otros miembros de Justicia y Paz, así como los líderes de las comunidades de la cuenca de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, están en peligro. Insto a las autoridades que brinden protección efectiva a quienes lo soliciten, de acuerdo con los deseos de los propios afectados.
Las autoridades deben ordenar una investigación exhaustiva e imparcial sobre la amenaza de muerte, hacer públicos sus resultados y llevar a los responsables ante la justicia.
Los grupos paramilitares tienen que ser desmantelados, y hay que romper sus vínculos con las fuerzas de seguridad, de acuerdo con las reiteradas recomendaciones de la ONU en materia de derechos humanos. Las autoridades deben cumplir con su obligación de garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos pueden llevar a cabo su trabajo sin temor, tal y como establece la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1998.
Respetuosamente,

Sammanfattning av brevet på svenska
Tillåt mig att uttrycka min oro för Danilo Ruedas säkerhet, medlem av Justicia y Paz, som mottog ett dödshot den 22 augusti. Även andra medlemmar av Justicia y Paz och byledare i floderna Curvaradós och Jiguamiandós dalgångar är i fara. Jag uppmanar myndigheterna att ge effektivt skydd, enligt deras egna önskemål, till dem som så önskar. Myndigheterna bör ge order om en grundlig och oberoende utredning av dödshotet, offentliggöra resultatet och ställa de ansvariga inför rätta.
De paramilitära grupperna måste upplösas och banden till säkerhetsstyrkorna brytas enligt upprepade rekommendationer från FN.
Myndigheterna bör uppfylla sitt åtagande att garantera att människorättsförsvarare kan utföra sitt arbete utan fruktan i enlighet med FN:s deklaration gällande mr-försvarare.

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 4 oktober.

Fatta Pennan | 2013-09-11
Även publicerad i AmnestyPress #3/2013