ALMEDALEN: Europa är stängt för dagen. Välkommen åter?

Flyktingar och migranter riskerar sina liv när de försöker ta sig till Europa, som har blivit som ett fort där många inte är välkomna. Under ett seminarium som arrangerades på torsdagen av Amnesty, Röda Korset och UNHCR diskuterades hur man kan hitta en lösning.

reportage | 2014-07-04
Av: Lisa Olsson
Nyanlända migranter på den grekiska ön Lesbos i april 2013.

Nyanlända migranter på den grekiska ön Lesbos i april 2013. Foto: Naomi Westland/Amnesty International

Bristen på legala vägar in i Europa är ett stort problem och rapporter om flyktingar som har dött på väg hit fortsätter att strömma in.

– Bara den här veckan har italienska myndigheter rapporterat om 82 dödsfall, säger Samarie Wijekoon Löfvendahl, som är jurist på FN:s flyktingorgan UNHCR.

Den enda fungerande legala vägen för flyktingar som finns nu är det som kallas vidarebosättning. Oskar Ekblad som är chef för kvotfunktionen på Migrationsverket förklarar vad det innebär:
– Det handlar om att hitta en plats, bortom den man först kom till. De personer som UNHCR anser vara mest utsatta kan få rätt att bosätta sig i ett tredje land, som till exempel Sverige. Vi har just nu 1 900 platser för kvotflyktingar. Tyskland har 26 000 platser i ett liknande system och USA är det land som har flest platser; 70 000.

Karin Rågsjö från Vänsterpartiet och Johan Hedin från Centerpartiet.

Karin Rågsjö från Vänsterpartiet och Johan Hedin från Centerpartiet. Foto: Lisa Olsson

På seminariet ställde Samarie Wijekoon Löfvendahl tillsammans med Madelaine Seidlitz från Amnesty och Alexandra Segenstedt från Röda Korset frågor till Karin Rågsjö från Vänsterpartiet, Johan Hedin från Centerpartiet, Maria Ferm från Miljöpartiet och Emma Henriksson från Kristdemokraterna för att få svar på vad de som politiker kan göra. Alla fyra politikerna lyfte fram asylvisum som ett eventuellt alternativ, det vill säga att flyktingar kan få visum för att ta sig till Europa och söka asyl här. På det sättet skulle de slippa flyktingsmugglare och farliga resvägar.

Maria Ferm från Miljöpartiet och Emma Henriksson från Kristdemokraterna berättade hur deras partier vill skapa legala vägar in i Europa.

Maria Ferm från Miljöpartiet och Emma Henriksson från Kristdemokraterna berättade hur deras partier vill skapa legala vägar in i Europa. Foto: Lisa Olsson

– Men det måste ske i samarbete med UNHCR. Dessutom måste man komma ihåg att alla inte kan ta sig till våra ambassader. Vi tycker att kvotflyktingsystemet är väldigt viktigt och vi vill även utöka möjligheten för familjeåterföreningen. Det kan handla om gamla föräldrar som vill leva sina sista år tillsammans med sina barn. Eller syskon som precis har blivit myndiga, säger Emma Henriksson.

Vänsterpartiets Karin Rågsjö vill att människor själv ska få bestämma var de vill söka asyl och att man ska kunna göra det i det land man bor i.

– Flyktingkatastroferna eskalerar och processen måste gå snabbt. Vi kan inte jobba så byråkratiskt som vi gör nu. Flyktingpolitiken måste bli mer humanistisk, säger hon.

Maria Ferm ser vissa problem med att personer ska söka asyl från sina hemländer:
– Om EU:s asylhantering hamnar för långt bort är risken större att man inte ser flyktingar som människor. Min största farhåga är att det ska bli som i Australien, som skickar båtflyktingar till olika polynesiska öar och håller dem där i läger.
Hon menar att utgångspunkten måste vara människovärdet och att problemet inte är att flyktingarna kommer hit, utan att de dör på vägen. Hon får medhåll av Johan Hedin.

– Vi ska inte prata om flyktingar ur ett ekonomiskt perspektiv. Rätten att flytta över gränser räcker för mig. Migration måste ses som en möjlighet, säger han.

Gregor Noll och Mikael Ribbenvik diskuterade ålderbedömningar av ensamkommande flyktingbarn.

Gregor Noll och Mikael Ribbenvik diskuterade ålderbedömningar av ensamkommande flyktingbarn. Foto: Lisa Olsson

Efter seminariet diskuterade Gregor Noll, professor i folkrätt, och Mikael Ribbenvik, operativ chef på Migrationsverket, åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn.

Mikael Ribbenvik lyfte fram att åldersbedömningen bara är en del av den totala bedömningen. Han betonade också att det inte går att bestämma en ålder utan att det handlar just om en bedömning. Migrationsverket följer Socialstyrelsens riktlinjer gällande hur bedömningen ska gå till.

– Vi är bundna av Socialstyrelsen och vi följer deras rekommendationer angående olika typer av röntgen eftersom det är där den medicinska kompetensen finns, säger han.

Gregor Noll menar att Migrationsverket har större frihet än så och anser att det handlar om sunt förnuft hos handläggarna.

I många av de länder där flyktingar kommer ifrån finns det ingen fungerande folkbokföring. Gregor Noll tycker därför att det är orimligt att lägga bevisbördan på den asylsökande.

– Dessutom är de radiologiska åldersbedömningarna ovetenskapliga. Det finns till exempel inga studier på hur skelettuppbyggnaden ser ut hos afghanska ungdomar. Vår utveckling påverkas av våra upplevelser och trauma kan orsaka för tidigt åldrande, säger han.

Lisa Olsson

Läs mer

Nauru’s refusal of access to detention centre another attempt to hide conditions (Amnesty International 29 april 2014)

Amnesty om vägen till Europa

Spanien anklagas för 15 migranters död – vill ha EU-stöd till att “skydda Europas gränser” (Amnesty Press 27 mars)

reportage | 2014-07-04
Av: Lisa Olsson