Kuba, Kina, Angola

Fatta Pennan | 2013-02-28
Även publicerade i AmnestyPress #1/2013

Kuba: Journalist häktad i ett halvår OBS! OBS! Detta fall är löst - han frigavs den 9 april!

Den 16 september 2012 greps Calixto Ramón Martínez Arias på Havannas internationella flygplats. Han är journalist, verksam vid Hablemos Press, en icke-officiell nyhetsagentur. Calixto Ramón Martínez Arias undersökte uppgifterna om att medicin som skickats till Kuba från världshälsoorganisationen WHO för att bekämpa en koleraepidemi ligger kvar på flygplatsen istället för att distribueras. Sedan 10 november sitter han häktad i Combinado del Este-fängelset i utkanten av Havanna. Han uppges ha genomfört en 33 dagar lång hungerstrejk i protest mot att han tvingas bära fängelseuniform.
Amnesty misstänker att Calixto Ramón Martínez Arias hålls fängslad av politiska skäl och betraktar honom som samvetsfånge då han fredligt utövat sin yttrandefrihet.

Skriv till
Head of State and Government
Raúl Castro Ruz
Presidente de la República de Cuba
La Habana, Kuba
E-post: [email protected]
(c/o Cuban Mission to UN)

Su Excelencia:
Mediante la presente quisiera expresar mi preocupación por el periodista Calixto Ramón Martínez Arias. El fue detenido el 16 de septiembre de 2012, al parecer en relación con su trabajo. Había estado investigando las denuncias de que los medicamentos proporcionados por la Organisación Mundial de la Salud para combatir la epidémia de cólera se guardaban en el aeropuerto en vez de ser distribuidas.
Ni el Señor Martínez Arias ni su abogado han sido informados de ningún cargo formal en su contra. Le ruego a Su Excelencia a poner en libertad de forma inmediata e incondicional a Calixto Ramón Martínez Arias, ya que se trata de un preso de conciencia detenido exclusivamente por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión.
Las autoridades cubanas deben eliminar las restricciones ilegales impuestas a la libertad de expresión, asociación y reunión en Cuba.
Respetuosamente,

Sammanfattning av brevet på svenska

Ers Excellens

Med detta brev vill jag uttrycka min oro för journalisten Calixto Ramón Martínez Arias. Han greps den 16 september 2012 som det verkar i samband med sitt arbete. Han undersökte uppgifter om att medicin som skickats av WHO för att bekämpa en koleraepidemi, förvarades på flygplatsen istället för att delas ut. Varken Hr Martínez Arias eller hans advokat har fått någon information om formella anklagelser.
Jag uppmanar Ers Excellens att omedelbart och ovillkorligt frige Calixto Ramón Martínez Arias eftersom han är en samvetsfånge, fängslad enbart för att fredligt ha utövat sin yttrandefrihet. De kubanska myndigheterna bör avskaffa de olagliga restriktionerna mot yttrande-, förenings- och mötesfriheten på Kuba.

Högaktningsfullt,
Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 31 mars.


Kina: Samvetsfånge riskerar åtal

Den 3 februari meddelade åklagarämbetet i staden Shaoyang att de överväger ett åtal mot den kinesiske samvetsfången Zhu Chengzhi och att beslut kommer i mitten av mars. Zhu Chengzhi placerades under en form av husarrest den 4 januari och fördes till okänd ort vilket medförde oro för att han var utsatt för ett påtvingat försvinnande. Sedan den 1 februari är han dock tillbaka i sitt hem men får inte lämna sitt hem eller kommunicera med någon utanför hemmet.
Zhu Chengzhi greps den 8 juni 2012 sedan han vid upprepade tillfällen krävt att få veta sanningen om hur Li Wangyang dog den 6 juni. Li Wangyang tillhörde Arbetarnas autonoma federation och satt fängslad i 20 år efter att demokratirörelsen hade krossats den 4 juni 1989. Efter ett år i frihet hittades han hängd på ett sjukhus, vilket påstods ha varit självmord. Li Wangyangs död ledde till protester och dissidenter tvivlar på att han tog sitt eget liv. Zhu Chengzhi hotas nu av åtal för statsfientlig subversion.

Skriv till

Director of the Public Security
Bureau of Shaoyang
Li Xiaokui Juzhang
Public Security Bureau of Shaoyang
8 Hongqilu Qingyunjie, Shaoyang City,
Hunan Province, 422000
Folkrepubliken Kina
Fax: +86 739 6837990
E-post: [email protected]

Dear Director, May I use this opportunity to express my concerns upon learning that prisoner of conscience Zhu Chengzhi is to continue his term of ”residential surveillance”; this after being moved from an unknown location to his own home on 1 February.
I am also concerned that he is still at risk of being prosecuted for ”inciting subversion of state power” as a result of his human rights activities.
I hereby call for him to be released immediately and unconditionally from residential surveillance. Furthermore, I urge you to ensure that Zhu Chengzhi has full access to his lawyers, and that upon release, he and his family members are free from any further harassment, and able to exercise their rights to liberty of movement and freedom of expression.
Respectfully yours,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag vill ta detta tillfälle i akt för att uttrycka min oro över att jag har hört att samvetsfången Zhu Chengzhi är kvar i en form av husarrest sedan han återvänt till sitt hem 1 februari efter att ha befunnit sig på okänd ort.
Jag är också oroad över att han fortfarande riskerar att åtalas för uppvigling till subversion mot statens makt. Jag uppmanar er att omedelbart och villkorslöst häva hans husarrest. Jag uppmanar er också att se till att han får tillgång till sina advokater och att han själv och hans familj i samband med frigivning inte utsätts för ytterligare trakasserier och att han ges möjlighet att använda sin rörelsefrihet och yttrandefrihet.
Högaktningsfullt

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 31 mars.


Angola: Tusentals familjer tvångsvräkta

Omkring klockan 5 på morgonen den 1 februari inledde militären, polisen och privata säkerhetsföretag tvångsvräkningar och förstörelse av bostäder i stadsdelen Maiombe i Angolas huvudstad Luanda medan helikoptrar cirklade i luften. Tusentals familjer drabbades och det verkar inte som om de hade fått någon förvarning om att tvångsvräkningarna skulle genomföras. I samband med förstörelsen av bostäderna misshandlades vissa invånare och minst sex personer, däribland två kvinnor, greps när de gjorde motstånd.
Invånarna i Maiombe har nu flyttats till Kaope-Funda där de saknar tak över huvudet, dricksvatten och sanitära anläggningar. Hundratals familjer som stannat kvar i ruinerna av sina hem riskerar att bli tvångsvräkta. Enligt internationell rätt får bara tvångsvräkningar genomföras efter konsultation med de berörda och de ska då få tillgång till alternativt boende.

Skriv till
Fernando Fonseca
Ministro de Urbanismo e Construção
Ministério de Urbanismo e Construção
Avenida 4 de Fevereiro
Luanda, Angola
E-post: [email protected]

Your Excellency,
Allow me to express my deep concern at reports that, since 1 February, thousands of families have been forcibly evicted from their homes in Maiombe neighbourhood by the authorities in the Cacuaco municipality of Luanda. According to my information, the evicted families have been left destitute as they have not been provided with alternative accommodation.
Consequently, I ask You to ensure that these families are provided with adequate alternative accommodation and access to effective remedies where applicable.
I also call on You to halt all further forced evictions in Maiombe.
In closing, I urge that a moratorium on all evictions be adopted until all necessary safeguards are put in place, and that any future evictions are carried out in accordance with international and regional human rights standards, including the development of a resettlement plan to provide adequate alternative housing to residents.

Respectfully yours,

Sammanfattning av brevet på svenska

Tillåt mig att uttrycka min starka oro över rapporterna om att tusentals familjer tvångsvräktes från sina hem i Maiombe den 1 februari. Vräkningen genomfördes av myndigheterna i kommunen Cacuaco i Luanda. Enligt den information jag har fått är familjerna utblottade och har inte getts några alternativa bostäder. Jag ber er att se till att familjerna får tillgång till bostäder och att vidare tvångsvräkningar stoppas.
Till sist vill jag be er att utfärda ett moratorium för tvångsvräkningar och att framtida vräkningar utförs i enlighet med internationella och regionala normer enligt mänskliga rättigheter, inkluderande utvecklande planer för alternativa bostäder åt invånare.
Högaktningsfullt

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 31 mars.


Fatta Pennan | 2013-02-28
Även publicerade i AmnestyPress #1/2013