Rött kort för trafficking!

reportage | 2006-05-20

Under paroller som "Rött kort för trafficking!" och "Skydda kvinnors mänskliga rättigheter" samlades cirka 15 aktivister från Amnesty och Manliga nätverket under lördagen i en aktion i centrala Göteborg för att uppmärksamma trafficking i samband med fotbolls-VM i Tyskland nu i sommar.
-Aktionen är ett stillsamt sätt att lyfta en fråga som vi tycker angår oss alla, säger Jonaz Björk, från Manliga Nätverket till Amnesty Press. Ett land som Sverige borde väcka diskussion på internationell nivå om det här och om kvinnors ställning och rättigheter överhuvudtaget. Visa att vi inte accepterar handel med kvinnor.

Jonaz Björk, aktiv i Manliga Nätverket sedan två år tillbaka

Jonaz Björk säger att han har dålig koll på vad Sverige gjort internationellt i frågan, men i Sverige finns i alla fall en debatt – om än en trög sådan.
-Det är för jobbigt att diskutera. Människor tycks tro att det händer inte här, inte i min stad, inte i lägenheten brevid. Men om vi inser att det faktiskt gör det så innebär det att vi måste jobba mot det. Trafficking stämmer inte överens med våra värderingar i Sverige, menar Björk.

Mellan den 9 juni och 9 juli går fotbolls-VM i Tyskland av stapeln och matcher kommer att spelas i 12 städer. Över en miljon män förväntas resa till Tyskland och efterfrågan på sexuella tjänster tros öka. Detta befaras leda till en ökad människohandel för sexuell exploatering av flickor och kvinnor. Enligt Europarådets parlamentariska församling befaras mellan 30 000 och 60 000 flickor och kvinnor utsättas för trafficking och tvingas in i prostitution i samband med fotbolls-VM. JämO, Claes Borgström, har föreslagit att Svenska landslaget ska bojkotta VM för att markera att man inte accepterar detta och skapa debatt kring frågan om trafficking.

Lars Gäfvert, aktiv i Amnesty, delar ut flyers om trafficking i samband med fotbolls-VM

-Vi tar inte ställning för eller emot Borgströms förslag, men vi tycker att det är viktigt att skapa debatt, säger Lars Gäfvert, aktiv Amnestymedlem i Göteborg. Förhoppningsvis leder en sådan här aktion till att fler människor uppmärksammas på problemet och börjar prata om det. På sikt hoppas jag att attityderna förändras, säger Lars som varit med och planerat aktionen.

Den förhoppningen delar han med Gösta Zachrisson från Manliga nätverket, som initierat aktionen. Gösta menar att man förhoppningsvis når några stycken och får dem att tänka till.
-Okunskapen är stor. Även om det är uppenbart för många att trafficking finns så är insikten om och förståelsen för vad det verkligen innebär, liten, tror Zachrisson. Det handlar inte bara om att avstå från att utnyttja kvinnor som traffickerats in i prostition, utan att vi män ser kvinnor som våra medmänniskor – och därför inte kan utnyttja dem. Han menar att på lång sikt måste strukturerna, där "allt det här ingår", förändras.

Gösta Zachrisson, Manliga Nätverket tog initiativ till aktionen

-Det gäller att få på sig genusglasögonen och få syn på det man själv simmar omkring i och det är inte lätt, säger Gösta Zachrisson.

Efter en dryg timme, när över 500 flyers delats ut, packar man ihop banderoller och plakat. Lars Gäfvert är nöjd och tycker att han mött mest positiva reaktioner.
- Vi i Amnesty arbetar med frågan om trafficking också inom ramen för vår kampanj Stoppa våldet mot kvinnor. Många personer, övervägande kvinnor, har kommit fram till oss och sagt att de tycker vi gör ett bra jobb. Sådant känns ju alltid bra!

Karolina Henning-Pontén, aktiv i Amnesty, med sin son

Fakta:
Europarådets parlamentariska församling har uttryck oro över att så många som 30 000- 60 000 kvinnor och flickor kan komma att traffickeras i syfte att expoateras sexuellt under fotbolls-VM i Tyskland i sommar. Amnesty International har uppmanat olika europeiska instutitioner och regeringar att göra allt som står i deras makt för att förhindra att så sker.

Amnesty har uppmanat EU-kommissionen att, i linje med EU-parlamentets resolution från den 15 mars, lansera en kampanj över hela Europa i syfte att ü"informera och utbilda allmänheten, och särskild idrottsmän, sportintresserade och supportrar, om omfattningen av problemet med tvåmgsprostitution och människohandel och därigenom söka minska efterfrågan genom att öka medvetenheten bland potentiella kunder".
Amnesty har också uppmanat EU-kommissionen att,i enlighet med EU-parlamentets resolution, genomföra en förebyggande kampanj där potentiella offer för människohandel informeras om riskerna och farorna med att fångas in i människohandlarnas nätverk och därigenom tvingas till prostitution och sexuell exploatering. Även information om de rättigheter som offer för trafficking har, samt var de kan få hjälp i destinationsländerna, bör ingå i en sådan kampanj.

Slutligen uppmanar Amnesty de europeiska staterna att ratificera Europarådets konvention mot människohandel, som antogs i maj 2005.

Text och bild: Katarina Bergehed

reportage | 2006-05-20