Gambiska aktivister går till regional domstol för slopat dödsstraff

Gambiska aktivister hoppas kunna rädda livet på de personer som sitter i landets dödsceller med hjälp av en domstol inom det västafrikanska samarbetsorganet Ecowas, rapporterar nyhetsbyrån IPS. Detta fyra månader efter att världen nåddes av beskedet att nio fångar i landet hade avrättats – de första avrättningarna som genomförts på nästan 30 år i Gambia.

Den gambiska koalitionen CSAG har lämnat in en anmälan till en domstol inom Ecowas som har rätt att döma i människorättsmål som berör de länder som är medlemmar i samarbetsorganet, vilket Gambia är. CSAG:s förhoppning är att domstolen i Abuja inom kort ska uppmana den gambiska regeringen att avskaffa dödsstraffet och att man därmed ska kunna rädda livet på de 38 personer som sitter i landets dödsceller.

Domstolens utslag är juridiskt bindande för alla medlemsländer. Men det finns trots det en oro bland gambiska människorättsaktivister att landets regering ska strunta i domstolens beslut, eftersom man gjort detta tidigare.

Banka Manneh, ordförande för CSAG, säger till IPS att målet troligen kommer att tas upp av domstolen snart. Koalitionen har även uppmanat domstolen att kräva att de gambiska myndigheterna lämnar över kvarlevorna efter de nio personer som nyligen avrättades till deras familjer, så att de ska kunna genomföra ordentliga begravningar av sina anhöriga. Man kräver också att den gambiska staten betalar skadestånd till de avrättades familjer.

Fram till de senaste avrättningarna, som genomfördes i slutet av augusti, satt det 47 personer i Gambias dödsceller. Innan dess hade det gått nästan 30 år sedan de senaste dödstraffen verkställdes i landet, något som fått Amnesty International att fram till nyligen klassa Gambia som ett land som i praktiken hade avskaffat dödsstraffet.

President Yahya Jammeh försvarade avrättningarna med att hänvisa till den ökande kriminaliteten i landet.

  • Och om jag måste underteckna tio tusen dödsdomar för att rädda livet på 1,6 miljoner gambier, så gör jag det med nöje, sade president Jammeh efter avrättningarna.

Efter att ha utsatts för hårda lokala och internationella påtryckningar meddelade dock regeringen senare att man infört ett stopp för alla avrättningar. Många har dock inte vågat lita på den kontroversiella presidentens löften.

Lokala nyhetstidningar har rapporterat att de återstående 38 personer som är dömda till döden sedan dess levt i skräck för att när som helst bli avrättade. Deras anhöriga har inte tillåtits kontakta dem.

  • Vi vet inte vad som sker – vem som är död och vem som lever. Och vi vet inte vems tur det är härnäst, har en icke-namngiven hustru till en av de dödsdömda sagt till Amnesty International.

Pappan till en av de dödsdömda säger till IPS att han tycker det känns bra att landets regering nu ställs inför en rättslig prövning, även om han inte hyser något större hopp om att regeringen skulle följa domstolens eventuella utslag. Han litar heller inte på presidentens besked om att inga fler avrättningar är planerade.

  • När presidenten meddelade att han stoppat alla avrättningar så övertygade det mig inte, eftersom han inte är särskilt bra på att hålla löften, säger mannen, som inte vill bli citerad med sitt namn.

CSAG:s ordförande Banka Manneh hoppas dock att regeringen kommer att följa det utslag som snart kan komma från domstolen i Abuja.

  • Vi hoppas att regeringen fogar sig denna gång eftersom det är en fråga om liv eller död för så många människor. Men jag säger att jag hoppas, eftersom Jammeh helt saknar respekt för rättsstaten och Gambias internationella åtaganden, säger han.

Saikou Jammeh_
IPS/Banjul, Gambia**

20 december 2012

Läs mer

ANTI-DEATH PENALTY IMAM DETAINED IN THE GAMBIA (blixtaktion från Amnesty 11 december)

Seven men at imminent risk of execution in The Gambia (pressrelease från Amnesty 19 oktober)

Saikou Jammeh
IPS