Bangladesh: Folksångare hotas av fem års fängelse

Fatta Pennan | 2020-03-05
Även publicerad i AmnestyPress #1/2020

Folksångaren Shariat Boyati greps den 11 januari, anklagad för att ”sårat religiösa känslor”. Han hade vid ett möte den 24 december 2019, som också lades upp på YouTube, fört fram åsikten att musik inte är förbjuden enligt Koranen.

Shariat Boyati hotas nu av upp till fem års fängelse enligt Bangladeshs lag om digital säkerhet, en lag som Amnesty skarpt kritiserat.

Skriv till
Mr. Asaduzzaman Khan, MP
Minister
Ministry of Home Affairs
Bangladesh Secretariat
Dhaka-1000, Bangladesh
E-post: minister@mha.gov.bd

Honourable Minister Khan,

We are concerned by the unjust detention of a Bangladeshi folk singer Shariat Boyati who was arrested on 11 January 2020 for sharing his opinions at an event. Stating his belief that music is not forbidden in the Qur’an, Shariat Boyati criticised some hardline Islamic scholars for fabricating and misrepresenting religious norms.

Accused under section 28(2) of the draconian Digital Security Act, which criminalizes the publication or broadcast of “any information that hurts religious values or sentiments”, Shariat Boyati faces up to five years’ imprisonment and/or a fine of up to 10 million takas.

Defending music is not a crime. Shariat Boyati must not be punished for exercising his right to freedom of expression. We urge the Bangladesh government to: Immediately and unconditionally release Shariat Boyati and drop all charges against him.

Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Vi är oroade över det orättfärdiga fängslandet av den bangladeshiska folksångaren Shariat Boyati som greps den 11 januari 2020 efter att vid ett event ha delat med sig av sina åsikter. Han framförde uppfattningen att Koranen inte förbjuder musik och han kritiserade hårdföra islamiska lärda för att dikta ihop och förvanska religiösa normer.

Han anklagas för brott mot paragraf 28 (2) i den drakoniska lagen om digital säkerhet som kriminaliserar publicerande eller sändningar av ”information som sårar religiösa värden eller känslor” och hotas av upp till fem års fängelse och/eller böter på upp till 10 miljoner takas (cirka 1,1 miljoner kronor).
Att försvara musik är inget brott. Shariat Boyati får inte straffas för att ha använt sin yttrandefrihet. Vi uppmanar regeringen i Bangladesh att omedelbart och villkorslöst frige Shariat Boyati och lägga ned alla anklagelser mot honom.

UA: 18/20

Fatta Pennan | 2020-03-05
Även publicerad i AmnestyPress #1/2020