Bahrain, Azerbajdzjan, Colombia

Fatta Pennan | 2016-11-23
Även publicerade i AmnestyPress #4/2016

Colombia: Fredsbyn hotas av paramilitär

Den 23 mars 1997 utropade en rad byar i kommunen Apartadó i nordvästra Colombia att de står utanför den väpnade konflikt som har pågått sedan 1964. Fredssamhälligheten San José de Apartadó har fått stor uppmärksamhet som positivt exempel men priset har varit högt då över 200 medlemmar har dödats eller ”försvunnit”. I höst har oron ökat då paramilitärer från en grupp som kallar sig AGC har slagit läger bland fredsbyarna och hotat att döda personer.

Skriv till:
Señor Juan Manuel Santos
Presidente de la República
Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-26
Bogotá
Colombia
Fax: +57 1 596 0631

Excmo. Sr. Presidente Santos,

Permítame expresar mi preocupación por la seguridad de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y otros civiles que viven en la zona. En los últimos meses ha habido un incremento de la actividad paramilitar, y los miembros de la comunidad han informado de que los paramilitares los han amenazado y les han dicho que están en la zona para quedarse.

Insto a las autoridades que emprendan acciones inmediatas para disolver los grupos paramilitares y romper sus vínculos con las fuerzas de seguridad, de acuerdo con los compromisos expresos formulados por el gobierno.

Respetuosamente,

Sammanfattning av brevet på svenska

Låt mig uttrycka min oro för säkerheten för medlemmar i fredsbyn San José de Apartadó och andra civila som bor i området. Under de senaste månaderna har det skett en ökning av paramilitär verksamhet, och medlemmar av byn har rapporterat att paramilitärerna har hotat dem och sagt att de är i området att stanna.

Jag uppmanar myndigheterna att omedelbart vidta åtgärder för att upplösa de paramilitära grupperna och bryta deras förbindelser med säkerhetsstyrkorna i enlighet med uttryckta löften från regeringen.

(UA 236/16)

Läs mer om fredsbyn San José de Apartadó

Fredsbyn San José de Apartadó kämpar för livet (Amnesty Press 11 november 2011)


Bahrain: Ännu ingen dom mot Nabeel Rajab

Den 31 oktober hölls rättegångsförhandling i Bahrains huvudstad Manama mot samvetsfången Nabeel Rajab, ordförande i människorättsorganisationen BCHR. Domstolen sköt upp förhandlingen till 15 december.

Ambassadrepresentanter från Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och USA var närvarande i rättssalen. Nabeel Rajab har suttit häktad sedan 13 juni 2016. Nabeel Rajab har på twitter kommenterat kriget i Jemen och uppgifter om tortyr i Jaw-fängelset. Åtalspunkterna handlar om ”förolämpande av främmande makt”, ”förolämpning av offentliga myndigheter” och ”spridande av falska rykten i krigstid”. Sedan New York Times den 4 september publicerade ett inlägg av Nabeel Rajab har ett separat åtal väckts med anledning av artikeln.

Skriv till:
Minister of Interior
Shaikh Rashid bin ‘Abdullah Al Khalifa
Ministry of Interior
P.O. Box 13, al-Manama
Bahrain
E-post: info@interior.gov.bh

Your Excellency,

The President of the Bahrain Centre for Human Rights, Nabeel Rajab, has been on trial since July on charges of “spreading false rumours in time of war”, “insulting public authorities” and “insulting a foreign country”.

I have reason to believe that Nabeel Rajab has been detained solely for peacefully exercising his right to freedom of expression, and call for his immediate and unconditional release, as he is a prisoner of conscience.

I urge Your Excellency to ensure that the right to freedom of expression is upheld.

Respectfully,

Sammanfattning av brevet på svenska: Ers höghet,
Sedan i juli har Nabeel Rajab, ordförande i Bahrain Centre for Human Rights, stått inför rätta för ”spridande av falska rykten i krigstid”, ”förolämpning av offentliga myndigheter” och ”förolämpande av främmande makt”. Jag har anledning att tro att Nabeel Rajab enbart har fängslats när han fredligt använt sin yttrandefrihet och jag uppmanar er att omedelbart och villkorslöst frige honom då han är samvetsfånge.
Jag uppmanar Ers höghet att se till att yttrandefriheten respekteras.

(UA: 249/14)

Läs mer om Nabeel Rajab i Amnesty Press

Bahrain: “Jag tror jag snart åker tillbaka i fängelse” – frigivne samvetsfången Nabeel Rajab på Sverigebesök (15 september 2014)


Azerbajdzjan : Tio års fängelse för ungdomsaktivist

Den 25 oktober dömdes Giyas Ibrahimov till tio års fängelse. Han tillhör ungdomsrörelsen NIDA som arbetar för stärkt demokrati i Azerbajdzjan och Amnesty betraktar honom som samvetsfånge. Domstolen fann honom skyldig till innehav av heroin men åtalet betraktas som fabricerat. Giyas Ibrahimov greps den 10 maj tillsammans med Bayram Mammadov som också är åtalad för narkotikainnehav.

Den 9 maj hade de målat politisk graffiti och obsceniteter på en staty av förre presidenten Heidar Alijev, far till nuvarande presidenten. De lade ut en bild på Facebook av graffitin.

Skriv till:
President Ilham Aliyev
Office of the President of Azerbaijan
19 Istiqlaliyyat Street
Baku AZ1066
Azerbajdzjan
E-post: office@pa.gov.az

Dear President,
On October 25 youth activist Giyas Ibrahimov was sentenced to 10 years in prison, charged with drug possession. I have reason to believe that these charges were fabricated. The human rights organisation Amnesty International has documented this practice in other cases against activists and human rights defenders.

I call on the authorities to release Giyas Ibrahimov immediately as he is a prisoners of conscience prosecuted exercising his right to freedom of expression. I urge you, President Aliyev, to ensure a full respect for and protection of the rights to freedom of expression, association and assembly in Azerbaijan. Respectfully,

Sammanfattning av brevet på svenska

Den 25 oktober dömdes ungdomsaktivisten Giyas Ibrahimov till tio års fängelse för narkotikainnehav. Jag har anledning att tro att bevisen i målet var fabricerade. Människorättsorganisationen Amnesty International har dokumenterat hur detta har förekommit i andra åtal mot aktivister och människorättsaktivister.

Jag uppmanar myndigheterna att omedelbart frige Giyas Ibrahimov då han är samvetsfånge som använt sin yttrandefrihet. Jag uppmanar er, president Alijev, att se till att yttrande-, förenings- och mötesfrihet full ut respekteras och skyddas i Azerbajdzjan.

(UA 114/16)


Fatta Pennan | 2016-11-23
Även publicerade i AmnestyPress #4/2016