Colombia : Dödshot mot 100 personer

Fatta Pennan | 2014-11-19
Även publicerad i AmnestyPress #4/2014

Den 22 oktober riktades dödshot mot cirka 100 människorättsförsvarare i Colombia. Fernando Hernández Valencia, chef på Corporación Nuevo Arco Iris, fick ett brev där ledare för sociala rörelser, fredsaktivister och människorättsförsvarare hotades. Brevet var undertecknat centralcommandot i Svarta örnarna, en paramilitär grupp.

Fernando Hernández Valencia och flera av de dödshotade personerna tillhör CRS, den socialistiska förnyelseströmningen. CRS bröt sig år 1994 ur vänstergerillan ELN och slöt fred med regeringen. Sedan dess har omkring 100 medlemmar i CRS mördats eller försvunnit medan andra har tvingats gå i exil. Under det första halvåret 2014 beräknas omkring 30 människorättsförsvarare ha mördats i Colombia.

Skriv till
Presidente Juan Manuel Santos
Presidente de la República,
Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-26
Bogotá, Colombia
Fax: +57 1 596 0631

Sr. Presidente Santos:

Permítame expresar mi preocupación por el incremento de las amenazas de muerte contra personas defiendendo los derechos humanos en Colombia. Un caso actual es el de la declaración de amenazas de muerte enviada al Sr. Fernando Hernández Valencia, director de la Corporación Nuevo Arco Iris. Es sumamente importante que las autoridades de inmediato brinden protección efectiva a las personas amenazadas, y de acuerdo con sus deseos y necesidades.

Además, las autoridades deben ordenar una investigación exhaustiva e imparcial sobre las amenazas de muerte, hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia. Quisiera recordár a las autoridades que deben cumplir con su obligación de proteger a quienes defienden los derechos humanos, establecida en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1998.

Insto a que las autoridades emprendan acciones contra las fuerzas paramilitares y romper cualquier vínculo entre éstas y las fuerzas de seguridad, de acuerdo con las reiteradas recomendaciones de la ONU.

Respetuosamente,

Sammanfattning av brevet på svenska

Tillåt mig att uttrycka min oro för ökningen av dödshot mot personer som försvarar mänskliga rättigheter i Colombia. Ett aktuellt fall är det dödshot som skickades till Fernando Hernández Valencia, chef för Corporación Nuevo Arco Iris. Det är mycket viktigt att myndigheterna ger ett omedelbart och effektivt skydd till de hotade och i enlighet med deras behov och önskemål.

Dessutom bör myndigheterna beordra en grundlig och oberoende utredning av hoten , offentliggöra resultatet och ställa de ansvariga inför rätta.

Jag vill påminna myndigheterna om ni bör uppfylla er skyldighet att skydda dem som försvarar mänskliga rättigheter, fastställt i FN:s deklaration om människorättsförsvarare, antagen 1998.

Jag uppmanar myndigheterna att vidta åtgärder mot paramilitären och, i enlighet med rekommendationer från FN, bryta de band som kan finnas mellan paramilitären och säkerhetsstyrkorna.

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 15 december. (ap@amnesty.se)

Fatta Pennan | 2014-11-19
Även publicerad i AmnestyPress #4/2014