Organisationer uttrycker besvikelse över flyktingtoppmöte

Gränsvakter i Bangladesh skickar tillbaka rohingya-flyktingar från Burma 2012

Gränsvakter i Bangladesh skickar tillbaka rohingya-flyktingar från Burma 2012 Foto: Anurup Titu/IPS

FN-toppmötet om migration som nu äger rum i New York har syftet att få FN:s medlemsstater att enas om en samordnad strategi och global ansvarsfördelning för flyktingsituationen. Men människorättsorganisationer uttrycker besvikelse över ett slutdokument som antagits inför mötet.

Det är nu över ett år sedan bilder av den treåriga flyktingpojken Alan Kurdis livlösa kropp på en turkisk strand skakade världen.

– Om världens ledare antar en resolution som består av fina ord men saknar konkreta åtaganden så gör de inte någon verklig skillnad för dem som flyr krig och konflikter, säger Richard Bennett, chef för Amnesty Internationals FN-kontor.

– Det verkade först som att det fanns ett starkt stöd från medlemsstaterna att hitta ett sätt att dela ansvaret. Nu verkar det som att det inte kommer att bli så och vi är förstås besvikna, säger Arvinn Gadgil från biståndsorganisationen Norska flyktingrådet.

Han kallar det en ”kapplöpning mot botten” där stater lägger störst vikt vid egenintressen.

– Det finns få skäl att vara optimistisk, säger han till IPS.

Medlemsstaterna har dragit tillbaka viktiga löften och landat i vaga försäkringar om delat ansvar, menar Arvinn Gadgil.

Antalet människor på flykt globalt saknar motstycke i modern flyktinghistoria. Över 65 miljoner människor har tvingats på flykt från sina hem vilket betyder att en av 113 människor i världen är på flykt. Över hälften av alla som är på flykt är barn.

Toppmötet kommer att fokusera både på flyktingar och migranter, medan internflyktingar inte kommer att diskuteras. För närvarande är det ungefär 45 miljoner människor som är på flykt inom sitt eget land. Omkring 86 procent av flyktingarna bor i låg- och medelinkomstländer som Libanon, Tchad, Turkiet och Nauru.

Arvinn Gadgil kritiserar de stater som fortsätter att stänga gränser och resa murar och säger att det inte finns några objektiva kriterier för att avgöra om ett land tar sin beskärda del av ansvaret.

– Just nu finns det bara tillfälliga strategier som bygger på generositet och som avgör om ett land erbjuder vidarebosättning eller inte.

Främlingsfientligheten och rasismen förstärks av att stater vägrar att ta emot människor som flyr våld och förföljelse, uppger organisationer. Amnesty International kritiserar G20-länderna och menar att de aktivt blockerat alla försök att vidarebosätta flyktingar.

Richard Bennett, som är chef för Amnesty Internationals FN-kontor, påpekar också att slutdokumentet som antagits inför FN-toppmötet om migration i allt högre grad behandlar flyktingfrågan som en säkerhetsfråga i stället för att lyfta fram att flyktingar och mångfald gör samhällen starkare.

FN-toppmötet om migration äger rum den 19 september. Nu ställs förhoppningarna till det globala toppmöte som USA:s president Barack Obama tagit initiativ till den 20 september där stats- och regeringschefer uppmanas att presentera nationella snarare än kollektiva åtaganden när det gäller vidarebosättning för flyktingar.

19 september 2016

Phoebe Braithwaite
IPS/New York