Åtta efterlysta för folkmord

Den spanske domaren Santiago Pedraz har utfärdat en order om gripande av åtta personer som anklagas i målet gällande folkmord i Guatemala. I gruppen ingår den tidigare presidenten, General Efraín Ríos Montt. Domaren har också beordrat att de åtalades tillgångar ska förklaras i beslag.

Domare Pedraz väckte detta åtal sedan han återvänt från Guatemala, där han hade hoppats kunna förhöra de anklagade, vilket omöjliggjordes av juridiska
manövrer i sista stund. Nu har Spanien utfärdat en internationell arresteringsorder, rapporterar El País.
De åtta åtalade är general Efraín Ríos Montt, general Oscar Humberto Mejía Victores, general Angel Aníbal Guevara Rodríguez, tidigare inrikesministern Donaldo Alvarez Ruiz, överste Germán Chupina Barahona, chefen för nationella polisen Pedro García Arredondo, general Benedicto Lucas García och den tidigare presidenten general Romeo Lucas García.
Den sistnämnde uppges vara avliden, med den spanska domstolen har inte kunnat få dödsfallet officiellt bekräftat.

Den 24 juni 2006 reste domare Pedraz till Guatemala tillsammans med åklagaren Jesús Alonso och två advokater som representerade dem som väckt åtalet. Den ena av dem är advokaten Almudena Bernabeu från Center for Justice and Accountability (CJA). Avsikten var att vid förhör få de anklagades versioner. Dessas advokater vände sig genast till Guatemalas domstol för grundlagsärenden som på obestämd tid uppsköt möjligheten till utredning.

I åtalet, som innehåller arresteringsordern, anger domaren bakgrunden till beslutet “med hänsyn till de hinder för utredningen som de anklagade har rest samtidigt som det finns välgrundade indicier för att de anklagade är skyldiga till brott som folkmord, terrorism, tortyr, lönnmord och olagliga fängslanden”…

Fredspristagaren Rigoberta Menchú Tum och andra överlevande inlämnade 1999 en anmälan till Spaniens Nationella Domstol i vilken de anklagade tidigare regeringsföreträdare för terrorism, folkmord och systematisk tortyr. CJA gick 2004 in och stödde detta enskilda åtal, genom sin internationella advokat och som företrädare för två som överlevt tortyr.
Fallet, som blivit känt som gällande Folkmord i Guatemala, följer samma procedurer som fallet Chiles förre diktator Augusto Pinochet, vilket också togs upp i Spaniens Nationella Domstol.

Advokat Bernabeu, som representerar de klagande, har uttalat att “det åtal som väckts av domare Pedraz markerar ett steg framåt i ansträngningarna att få rättvisa för de tusentals offren för folkmordet i Guatemala. Vi litar på att man verkställer åtalet och ställer de anklagade inför rätta för alla de grymheter som främst på 80-talet ägde rum i detta land.”

Bo Lindblom
El País (Madrid)