Manifestation mot våldet i Swatdalen

Våldsdåden har fortsatt i den pakistanska regionen Swat, och mängder av hot riktas fortfarande mot såväl myndighetspersoner som vanliga medborgare. Men talibanernas maktställning har brutits och den 15 juli avslutades en två veckor lång fredsfestival i Swat - det första större arrangemang som lokalbefolkningen bjudits på under två års tid, rapporterar nyhetsbyrån IPS.

Swatdalen ligger i Khyber Pakhtunkhwa, som fram till nyligen hette Nordvästra gränsprovinsen, NWFP. Befolkningen i Swat är trötta på att leva i ständig rädsla och ställde sig gemensamt bakom den fredsfestival som nyss avslutades, berättar Jamila Bibi.
- Det var en stor händelse eftersom vi befarade att livet aldrig skulle återgå till det normala på grund av all den rädsla som talibanernas närvaro har spridit, säger Jamila Bibi, 25, till IPS.

Den två veckor långa fredsfestivalen hade organiserats av de lokala myndigheterna och bestod förutom av musikframträdanden och cirkusnummer av en marknad. Enligt myndigheterna syftade festivalen till att locka tillbaka turister till våldsdrabbade dalen, men också för att stärka lokalbefolkningens framtidstro.

Efter terrordåden den elfte september 2001 och USA:s efterföljande tillslag mot Afghanistan började talibaner och al-Qaida-anhängare att ta sig över gränsen till grannlandet Pakistan. Många av dessa tog sig sedan vidare till Khyber Pakhtunkhwa, som är en av Pakistans fyra provinser, och extremisterna lockades särskilt av den natursköna regionen Swat.

Regionen hade sedan länge varit en turistdestination som kan erbjuda besökare ett svalt klimat, rena vattendrag och grönskande skogar. Men det var inte detta som lockade talibanerna, som istället började attackera lokala musik- och skivaffärer, med hänvisning till att deras verksamhet stod i strid med islam, samt utförde attacker mot poliser och armésoldater.

Till sist lyckades talibanerna erövra kontrollen över Swat, där de införde ett hårt shariastyre, och vare sig skolor eller hälsocentraler besparades under deras hänsynslösa maktutövning. Förra året lyckades dock den pakistanska armén driva bort talibanerna i samband med en stor offensiv.

Sedan dess har Swatdalens 1,7 miljoner invånare fått ett åtminstone lite lättare liv.

  • Jag längtade efter att gå ned till marknaden, men det var som att bjuda in döden under talibanernas styre. Numera går vi dit varje dag, berättar Saeeda Bibi, 26.

Enligt Abdur Rahim, ordförande för Swats handelsförbund, så var det lokalbefolkningen som kom på idén med fredsfestivalen – eftersom det ligger i allas intresse att locka tillbaka turister som kan pumpa in pengar i den lokala ekonomin.
De flesta arrangemang som genomfördes hade planerats i samråd med lokala företrädare.

  • Vi tog tillvara på denna ovanliga möjlighet med förhoppningen om att den skulle bidra till att gjuta liv i den hårt drabbade turistindustri som traditionellt har varit befolkningens viktigaste inkomstkälla, säger Swats hotellförbunds ordförande Zahid Khan.

Enligt honom innebar talibanernas styre under ett och ett halvt års tid, samt den övriga förödelse som extremisterna förorsakat, att de lokala hotellägarna har gått miste om motsvarande flera miljarder kronor.
- Men nu hoppas vi på att kunna återuppliva våra verksamheter igen, säger han.

Festivalen har även betytt mycket för lokalbefolkningens självkänsla. På samma grönområde som talibanerna fram till för bara ett år sedan brukade hålla sina predikningar har befolkningen i två veckors tid kunnat beskåda både manliga och kvinnliga dansare, sångare, och andra artister.

Jamila Bibi berättar att hon tack vare festivalen vågade bege sig bort en längre sträcka från sitt hem för första gången sedan sommaren 2007.
- Mina två döttrar och min son har kunnat njuta av de färgrika marknadsstånden och cirkusen. Det är min allra största förhoppning att lugnet får fäste i Swat, säger hon.

Provinsens informationsminister Mian Iftikhar Hussain påpekar att det i talibanernas värld inte finns plats för någon form av underhållning:
- De anser att musik och dans är oförenligt med islam. Men horder av människor har nu kommit till Swat, vilket bevisar att de tar avstånd från talibanernas egenhändiga tolkning av islam.

Ashfaq Yusufzai
IPS/ Peshawar

Läs mer:

Pakistan: En zon utan mänskliga rättigheter (Pressnotis från Amnesty 10 juni)


IPS