Kina, Sri Lanka, Bahrain

Fatta Pennan | 2022-12-19
Även publicerade i AmnestyPress #4/2022

Bahrain: Livstidsdömd drabbad av nya åtal

OBS! Nya saker har hänt efter pressläggningen och texten nedan är därför uppdaterad.

Abdulhadi Al-Khawaja, som har danskt och bahrainskt medborgarskap, greps 2011 och dömdes till livstids fängelse för sin ledande roll i protesterna i Bahrain under arabiska våren. Han utsattes för tortyr. Den 28 november dömdes han till böter i två nya mål där han anklagades för att ha haft sönder en plaststol i fängelset och förolämpning.

Abdulhadi Al-Khawaja är en av grundarna av Gulf Centre for Human Rights (GCHR) och the Bahrain Center for Human Rights (BCHR) och arbetade 2011 för Frontline Defenders.

Skriv till

Crown Prince and Prime Minister, Sheikh Salman bin Hamad
Court of the Crown Prince
P.O Box 29091
Riffa – Bahrain

E-post: (via contact form): http://www.crownprince.bh/en/contact
Twitter: @bahrainCPnews @BahrainPMO

OBS! Denna text är uppdaterad jämfört med den text som finns i nummer 4.

Your Highness,
Abdulhadi Al-Khawaja is a dual Bahraini-Danish national who was convicted and sentenced to life in prison after an unfair trial for his role in leading peaceful protests calling for political reform in Bahrain in February 2011.
He was most recently convicted for breaking a chair and insulting a public servant in November 2021 while in Jaw prison after he was denied phone calls to his daughters who live abroad and fined 60 Bahraini dinars (equivalent to 160 US dollars).
In a second case, Al-Khawaja was convicted of insulting a public servant and fined 100 Bahraini dinars (equivalent to 265 US dollars), in relation to an incident on 30 March 2022 when Al-Khawaja protested against the normalization deal with Israel (Abraham Accords) and had an altercation with a prison officer.
Amnesty International understands that he is appealing both convictions.

Given that Abdulhadi Al-Khawaja is a prisoner of conscience targeted solely for the peaceful exercise of his human rights, we call upon your Highness to ensure that he is immediately and unconditionally released, his convictions and sentences are quashed and any new charges brought against him dropped. Pending his release, he must be granted regular access to his family and lawyers of his choosing.

Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Abdulhadi Al-Khawaja, som har danskt och bahrainskt medborgarskap, har dömts till livstids fängelse efter en orättvis rättegång för den roll han hade i att leda fredliga protester i februari 2011 för politiska reformer i Bahrain.
Nyligen dömdes han för att ha haft sönder en stol och ha förolämpat en polis i november 2021 när han i Jaw-fängelset förvägrades att ringa telefonsamtal till sina döttrar som bor utomlands. Han dömdes till 60 dinarer (motsvarande drygt 1 600 kronor) i böter. I ett annat mål dömdes han för förolämpande av en statstjänsteman till 100 dinarer (drygt 2 650 kronor) i böter. Det var i samband med en incident den 30 mars 2022 när Al-Khawaja ifrågasatte normaliseringsavtalet mellan Israel och Bahrain från 2020 och då hamnade i gräl med en fängelseofficer. Vad Amnesty International förstår kommer Al-Khawaja överklaga bägge domarna.

Då Abdulhadi Al-Khawaja är en samvetsfånge som straffats enbart för att fredligt ha använt sina mänskliga rättigheter uppmanar vi därför Ers höghet att se till att han omedelbart och villkorslöst friges och upphäva domarna mot honom och lägga ner nya åtal. I väntan på frigivning måste han få regelbunden tillgång till sin familj och möjlighet att välja advokater.

Högaktningsfullt

UA: 100/22


Sri Lanka: Fängslade enligt terrorlag

Studentledarna Galwewa Siridhamma Thero och Wasantha Mudalige har suttit fängslade sedan den 18 augusti i enlighet med Sri Lankas drakoniska anti-terrorlag, PTA . De bägge greps i samband med en demonstration i huvudstaden Colombo. Amnesty har länge kritiserat denna lag som gör att människor kan fängslas i ett år utan att åtal väcks.

Skriv till

Director of Terrorism Investigation Division
Mr. A.R.P.J. Alwis
No. 149, Bootani Capital Building,
Polhengoda, Colombo 05
Sri Lanka
Fax: +94 11 2384403
E-post: [email protected]

Dear Mr. A.R.P.J. Alwis,
I am deeply concerned about the situation of student leaders Galwewa Siridhamma Thero and Wasantha Mudalige, who have been detained since 18 August 2022 and had their detention extended for 90 days on 21 August 2022 under the draconian anti-terror law Prevention of Terrorism Act (PTA). Their families fear for their safety and health while in detention.

As people in Sri Lanka face the brunt of the ongoing economic crisis, they have the right to express their opinions and call for accountability including through peaceful protests. I, therefore, urge you to immediately drop all terror related charges against Galwewa Siridhamma Thero and Wasantha Mudalige. In the meantime, I urge you to ensure their access to prompt and regular medical care as necessary.
Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag är djupt oroad över situationen för studentledarna Galwewa Siridhamma Thero och Wasantha Mudalige som har suttit fängslade sedan 18 augusti 2022. Tre dagar senare fick de sin häktestid förlängd i 90 dagar enligt den drakoniska anti-terrorlagen PTA. Deras familjer fruktar för deras säkerhet och hälsa när de sitter fängslade.
Människor i Sri Lanka bär bördan av den pågående ekonomiska krisen och har rätt att genom fredliga protester uttrycka sina åsikter och kräva ansvarsutkrävande.
Jag uppmanar er därför att omedelbart lägga ner alla terrorrelaterade anklagelser mot Galwewa Siridhamma Thero och Wasantha Mudalige. Under tiden uppmanar jag er att se till att de får tillgång till regelbunden medicinsk omsorg.
Högaktningsfullt

UA: 96/22


Kina: Journalists hälsa försämrad

Journalists hälsa försämrad

Huang Qi grundade 1998 hemsidan ”64 Tianwang”, som rapporterar om mänskliga rättighetskränkningar som rapporteras av medborgarjournalister i Kina. Han har sedan dess avtjänat två fängelsestraff och greps igen 2016. Den 29 juli 2019 dömdes han av en folkdomstol i Mianyang till tolv års fängelse för att ha förmedlat statshemligheter till utlandet. Nu har Huang Qis hälsa försämrats med allvarliga sköldkörtelproblem och han förvägras nödvändig vård i fängelset.

Skriv till

Director Su Yuanliang
Sichuan Bazhong Prison
9, Xiangjiazhui, Bazhou,
Bazhong shi, Sichuan sheng, 636005
Folkrepubliken Kina

Dear Director Su:

I am writing to express my grave concern for the health and wellbeing of Huang Qi, a human rights defender who is currently serving a 12-year sentence in Sichuan Bazhong Prison for peacefully exercising his right to freedom of expression. The prison authorities must ensure that he has access to immediate and proper medical care.
I urge you to:
Ensure that Huang Qi receives urgent, regular, and adequate medical care,
Ensure that he has regular and unrestricted access to his family and to lawyers of his choice, and that he is not subjected to torture and other ill-treatment.
Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag skriver för att uttrycka min starka oro för hälsan och välbefinnandet för Huang Qi, en människorättsförsvarare som för närvarande avtjänar ett 12-årigt fängelsestraff i Sichuan Bazhong-fängelset för att fredligt ha använt sin yttrandefrihet. Fängelsemyndigheterna måste se till att han får tillgång till omedelbar och korrekt vård.
Jag uppmanar er att se till att Huang Qi får skyndsam, regelbunden och adekvat medicinsk omsorg och se till att han får regelbunden och obegränsad tillgång till sin familj och advokat efter eget val och att han inte utsätts för tortyr och misshandel.
Högaktningsfullt

UA: 284/16


Fatta Pennan | 2022-12-19
Även publicerade i AmnestyPress #4/2022