Ryssland, Saudiarabien, USA

Fatta Pennan | 2022-09-06
Även publicerade i AmnestyPress #3/2022

USA: 36 fångar kvar på Guantánamo – Toffiq al-Bihani har suttit där sedan 2003

I USA:s fångläger på Guantánamobasen på Kuba finns fortfarande 36 fångar varav 19 är klara för frigivning. En av dessa är Toffiq al-Bihani, jemenitisk medborgare född och uppvuxen i Saudiarabien, som suttit fängslad sedan 2003.

Skriv till
Secretary Antony Blinken
United State Department of State
2200 C Street NW
Washington DC 20037, USA
Internet: http://register.state.gov/ContactUs/contactusform

Dear Secretary Blinken,
The US government’s use of indefinite detention without charge at the military base in Guantánamo Bay as a response to 9/11 has been unlawful from the outset. I urge you to immediately prioritize and expedite the closure of the detention facility at the base. There are currently 19 men total cleared for transfer and they should be moved out of the facility immediately.
One man who is currently detained, Toffiq al-Bihani, has been held since early 2003 without being charged with any offense. He was subjected to torture and other ill-treatment at the hands of US authorities. He has been cleared for release since 2010, yet he remains still imprisoned in Guantánamo today.
There are also 17 men detained who have not yet been cleared and are also arbitrarily detained, many have been subjected to torture. The impunity that persists in relation to the torture, enforced disappearance and other human rights violations committed against these detainees is outrageous.

Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Regeringen i USA har sedan 11 september 2001 använt sig av fängslande på obestämd tid utan åtal på Guantánamobasen vilket har varit olagligt från början. Jag ber er att omedelbart prioritera och skyndsamt genomföra en stängning av förvaret på basen. Det finns för närvarande 19 män som är godkända för frigivning och de borde omedelbart flyttas ut från förvaret.
En av de fängslade männen, Toffiq al-Bihani, har suttit fängslad sedan i början av 2003 utan att åtalas. Han har utsatts för tortyr och annan misshandel av de amerikanska myndigheterna. Trots att han redan 2010 blev godkänd för frigivning sitter han fortfarande fängslad.
Det finns också 17 män som hålls fängslade och ännu inte har godkänts för frigivning och också hålls godtyckligt internerade. Många av dem har utsatts för tortyr. Straffriheten som består när det gäller tortyr, påtvingade försvinnanden och andra människorättskränkningar som har begåtts mot dessa fångar är upprörande.
Högaktningsfullt

UA 66/22


Saudiarabien: 34 år för twitterinlägg

Den 9 augusti dömdes Salma al-Shehab till 34 års fängelse, följt av ett 34-årigt reseförbud, för att bland annat ha orsakat allmän oro och destabiliserat säkerheten i Saudiarabien. ”Brotten” skulle ha begåtts när hon på Twitter följde och spred inlägg vidare av aktivister som kräver mänskliga rättigheter. Hon hölls isolerad i häkte i 285 dagar och förvägrades kontakt med advokat. Salma al-Shehab studerar i Storbritannien och hade rest tillbaka till Saudiarabien under en ledighet.

Skriv till
King Salman bin Abdul Aziz Al Saud
Office of His Majesty the King
Royal Court, Riyadh
Saudiarabien
Fax: +961 11 403 3125 (kan vara svårt att komma fram)
Twitter: @KingSalman

Your Majesty King Salman bin Abdulaziz Al Saud,
I am alarmed to learn that Salma al-Shehab, an academic and activist, was sentenced to 34 years in prison followed by a 34-year travel ban, by the Specialized Criminal Court (SCC) in Riyadh, the Saudi capital, on 9 August.
I urge you to immediately and unconditionally release Salma al-Shehab and quash her conviction as she is being held solely for peacefully exercising her right to freedom of expression. I also call on you to stop equating free speech with “terrorism”, and repeal or substantially amend the counter-terrorism and anti-cybercrime laws that criminalize dissent, and enact new laws that are fully compatible with international human rights law and standards.

Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag är oroad att höra att Salma al-Shehab, akademiker och aktivist, av SCC i huvudstaden Riyadh den 9 augusti dömdes till 34 års fängelse, följt av ett 34-årigt reseförbud.
Jag ber er att omedelbart och villkorslöst frige Salma al-Shehab och upphäva hennes dom då hon hålls fängslad enbart för att fredligt ha använt sin yttrandefrihet. Jag uppmanar er också att sluta jämställa yttrandefrihet med ”terrorism” och att upphäva eller kraftigt begränsa terroristlagar och lagar om cyberbrottslighet som kriminaliserar åsikter och införa nya lagar som fullt ut överensstämmer med internationella normer och människorättslagar.

Högaktningsfullt

UA: 74/22


Ryssland: Advokater utesluts

De tre advokaterna Lilya Gemedzhi, Rustem Kyamilev och Nazim Sheikhmambetov uteslöts den 15 juli från advokatsamfundet Nizam i den ryska delrepubliken Tjetjenien. Därmed kommer de vara förhindrade att försvara krimtatarer som utsätts för politiskt motiverade åtal i Krim, som ockuperas av Ryssland sedan 2014. Uteslutningen kom utan förvarning och ses av Amnesty som en hämnd för advokaternas människorättsarbete. Vid ockupationen 2014 tvingades advokater söka medlemskap i advokatsamfund i Ryssland för att kunna fortsätta arbeta.
Situationen i Krim har ytterligare förvärrats efter Rysslands angrepp mot Ukraina 24 februari och krimtatarer är speciellt utsatta.

Skriv till
Yuriy S. Pilipenko
President of the Russian Federal Bar Association
43 Sivtsev Vrazhek lane,
Moscow, 119002, Ryssland

E-post: [email protected], [email protected]

Dear Mr President,
I am writing to express my dismay at the recent disbarment of lawyers Lilya Gemedzhi, Rustem Kyamilev and Nazim Sheikhmambetov, solely for carrying out their professional duties in defence of human rights in Crimea, and to urge you and the professional lawyers’ community to step up your solidarity and defence efforts and take steps to immediately reinstate their status of ‘advokat’ (lawyer).

According to the lawyers, they had no prior notice about the complaint and disciplinary hearing against them. There is little doubt that this is retaliation for their human rights work in Crimea, where they represented clients in politically motivated cases. The lawyers plan to appeal the decision, both via the courts and the Federal Bar Association.

Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska:

Jag skriver för att uttrycka min förfäran över uteslutningen av advokaterna Lilya Gemedzhi, Rustem Kyamilev och Nazim Sheikhmambetov. De har enbart utfört sina yrkesmässiga plikter till försvar av mänskliga rättigheter i Krim och jag ber er och advokatgemenskapen att öka er solidaritet och försvarsansträngningar och vidta åtgärder för att omedelbart återge dem deras status som ”advokat”.

Enligt advokaterna fick de ingen förvarning om klagomålen och disciplinprövningen av dem. Det råder ingen tvekan om att detta är hämnd för deras människorättsarbete i Krim, där de har representerat klienter i politiskt motiverade fall. Advokaterna planerar att överklaga beslutet, både via domstolar och det federala advokatsamfundet.

Högaktningsfullt

UA: 75/22


Fatta Pennan | 2022-09-06
Även publicerade i AmnestyPress #3/2022