Pakistan, USA, Ryssland

Fatta Pennan | 2022-02-22
Även publicerade i AmnestyPress #1/2022

Ryssland: Advokats mamma häktad

Den 20 januari förde minst sju män bort Zarema Musajeva från sitt hem i Nizjnij Novgorod i centrala Ryssland. Senare bekräftade myndigheterna i Tjetjenien att hon befann sig i deras förvar och skulle ha dömts till 15 dagars administrativt fängelse för ”mindre huliganism”. Den 2 februari meddelade att hon hade häktats anklagad för våld mot en polis, vilket kan ge tio års fängelse.

Zarema Musajevas äldste son, Abubakar Jangulbajev, är människorättsadvokat. Den 21 januari hotade Tjetjeniens president Ramzan Kadyrov med att familjens medlemmar hör hemma ”i fängelse eller i jorden”.

Skriv till:

Prosecutor General of the Russian Federation
Igor Viktorovich Krasnov
Ul. Bolshaya Dmitrovka, 15A
Moscow, GSP-3, 125993
Ryssland

Twitter: https://twitter.com/Genproc
Facebook: https://www.facebook.com/genprocrf/

Dear Prosecutor General,
I am deeply concerned about the abduction of Zarema Musaeva, on 20 January 2022, from her home in Nizhnii Novgorod by men who were later confirmed to be Chechen officials. On 21 January Chechen authorities reported that Zarema Musaeva was serving 15 days of administrative detention for “petty hooliganism”.

On 2 February, media reported that she had been detained on remand, initially for two months, on fabricated charges of using violence against a police officer, a crime punishable by up to 10 years’ imprisonment.

For years, Zarema Musaeva’s next of kin have faced reprisals from the Chechen authorities.

I urge you to take all the necessary steps to stop Zarema Musaeva’s unfounded criminal prosecution and ensure that she is immediately released.

Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag är djupt oroad över bortförandet av Zarema Musajeva den 20 januari 2022. Hon fördes då bort från sitt hem i Niznij Novgorod i centrala Ryssland av män som senare bekräftades komma från de tjetjenska myndigheterna. Den 21 januari meddelade myndigheterna i Tjetjenien att Zarema Musajeva avtjänade ett administrativt fängelsestraff på 15 dagar för ”ringa huliganism”.

Den 2 februari rapporterade medier att hon hade häktats, till en början i två månader, på grund av fabricerade anklagelser om att hon använt våld mot en polis. Det är ett brott som kan ge tio år fängelse. I åratal har Zarema Musajevas närmaste familjemedlemmar utsatts för förföljelse från de tjetjenska myndigheterna.

Jag ber er att vidta alla nödvändiga steg för att stoppa den ogrundade rättsliga förföljelsen av Zarema Musajeva och se till att hon omedelbart friges.

Fotnot: En något kortare version publiceras i nummer 1/2022.

UA 8/22

Läs också
Russia: Politician threatens to decapitate family members of Chechen activist (Amnesty International 2 februari 2022)

Russia: Federal authorities must ensure the release of Zarema Musaeva and stop intimidation against Ramzan Kadyrov’s critics (Amnesty International 24 januari 2022)


USA: ”Benåda Leonard Peltier”

”Benåda Leonard Peltier”

I 45 år har Leonard Peltier suttit i fängelse och Amnesty vädjar till USA:s president Joe Biden att han ska benåda Peltier av humanitära skäl. Den 77-årige Peltier har drabbats av covid-19 vilket ökar oron för hans hälsotillstånd.
Han dömdes 1977 till dubbelt livstidsstraff för mord på två FBI-agenter som dödades vid en väpnad konfrontation med AIM, American Indian Movement, i indianreservatet Pine Ridge i South Dakota 1975.
Peltier har alltid nekat till att ha skjutit FBI-agenterna och det har ifrågasatts om rättegången var korrekt.

Skriv till

President Joseph Biden
The White House
1600 Pennsylvania Ave NW
Washington, DC 20500
USA
Webbformulär: https://www.whitehouse.gov/contact/

Dear Mr. President,

The news that 77-year-old Native American activist Leonard Peltier has contracted COVID-19 in federal prison has greatly heightened concern for his well-being given his age and his serious medical conditions, including diabetes, kidney disease and a heart ailment.
Pending before you is Leonard Peltier’s clemency petition in which he seeks commutation of his sentence. Many have called for his release over the years on humanitarian grounds, including the National Congress of American Indians and several Nobel laureates, including the late Archbishop Desmond Tutu. Leonard Peltier has always maintained his innocence of the murder of two FBI agents.
I urge you to grant Leonard Peltier clemency on humanitarian grounds and as a matter of justice.

Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Nyheten att 77-årige Leonard Peltier, 77-årig urfolksaktivist, i federalt fängelse har fått covid-19 har starkt ökat oron för hans välbefinnande, givet hans ålder och allvarliga medicinska problem, som diabetes, njursjukdom och hjärtproblem.
Ni har en pågående nådeansökan från Leonard Peltier där han söker nedsättning av sitt straff. Många har genom åren vädjat om hans frigivning av humanitära skäl, däribland the National Congress of American Indians och åtskilliga Nobelpristagare, bland annat framlidne ärkebiskopen Desmond Tutu. Leonard Peltier har alltid bedyrat sin oskuld i fallet med de två mördade FBI-agenterna.
Jag ber er att ge Leonard Peltier nåd av humanitära skäl och som en fråga om rättvisa.

Fotnot: En något kortare version publiceras i nummer 1/2022.

UA 16/19


Pakistan : Spiondom i hemlighet

I december 2021 kom obekräftade uppgifter om att människorättsförsvararen Idris Kattak vid en hemlig rättegång i en militärtribunal hade dömts för spionage. Han fördes bort den 13 november 2019 och har varit utsatt för ett påtvingat försvinnande.

Idris Kattak har arbetat som konsult åt Amnesty International och andra internationella människorättsorganisationer. Spionanklagelsen tycks handla om att han i juli 2009 träffade universitetsprofessorn Michael Semple som myndigheterna hävdar var en agent för brittiska MI6.

Skriv till
Prime Minister Imran Khan
Prime Minister’s Office
Constitution Avenue G-5/2, Islamabad
Pakistan

Fax: +92 51-9215519
E-post: [email protected]

Your Excellency Prime Minister Imran Khan,
I write to you out of extreme concern for the life and safety of Muhammad Idris Khattak, a 57-year-old human rights defender and former consultant with Amnesty International. Abducted by state authorities on 13 November 2019 and subject to enforced disappearance, he was reportedly declared guilty after a secret military court trial.
I call upon your government to immediately provide details of Idris’ case and situation to the family and his lawyer, take the necessary steps to guarantee respect for his right to a fair trial in a civilian court, and urgently ensure his access to appropriate healthcare, including vaccination against Covid-19 and appropriate nutrition.
Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag skriver till er på grund av extrem oro över Muhammad Idris Khattaks liv och säkerhet. Han är en 57-årig människorättsförsvarare och har varit konsult åt Amnesty International. Den 13 november 2019 bortfördes han och utsattes för ett påtvingat försvinnande och uppges nu ha blivit fälld av en militärdomstol i en hemlig rättegång.

Jag uppmanar er regering att omedelbart berätta om Idris fall och hans situation för familjen och hans advokat, ta nödvändiga steg för att garantera en respekt för hans rätt till en korrekt rättegång i en civil domstol. Därtill behöver han skyndsamt tillgång till lämplig hälsovård, däribland vaccination mot covid-19 och näringstillskott.

UA 159/19


Fatta Pennan | 2022-02-22
Även publicerade i AmnestyPress #1/2022