Colombia: Samhällen under belägring

Fatta Pennan | 2019-12-17
Även publicerad i AmnestyPress #4/2019

Omkring 2 250 personer i samhällen i Bojayá i Chocó i västra Colombia är under belägring. Gerillarörelsen ELN, som står utanför fredavtalet från 2017, och den paramilitära gruppen AGC strider om kontrollen över området. Invånarna nekas nu tillgång till mat och hälsovård.

Enligt Ombudsmannens kontor i Colombia har de väpnade grupperna hotat sociala ledare som motsätter sig deras närvaro och minor har placerats ut i områden där det finns telefontäckning. Amnesty kräver att myndigheterna vidtar åtgärder för att skydda samhällena, där många av invånarna tillhör urfolk eller den afrocolombianska gruppen.

Skriv till
Iván Duque Márquez
President of Colombia
c/ Minister of Interior
Carrera 8 No. 7-26, Bogotá,
Colombia
E-post: [email protected]

Mr. President,
I write you with the deepest concern about the situation of forced confinement of 2,250 people, including indigenous and afro-Colombian communities, in the municipality of Bojayá, Chocó. The Ejército de Liberación Nacional (ELN) and the Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) are sustaining hostilities in the region and have even deployed landmines in the few areas with telephone coverage, which is restricting the communities’ access to healthcare, food, water and communication.

I urge you to immediately deploy a comprehensive plan with the participation and agreement of the communities, that give effective and urgent access to all basic services and guarantees the communities’ protection against any attacks from armed groups. Yours sincerely,

UA: 169/19

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag skriver med stor oro om situationen för 2 250 personer, däribland många från urfolk eller den afrocolombianska gruppen, som är under belägring i samhällen i Bojayá i Chocó.

ELN och AGC strider i området och har till och med placerat ut minor i de få områden där det finns telefontäckning. Detta innebär restriktioner i samhällenas tillgång till hälsovård, mat, vatten och kommunikationer.

Jag ber er att skyndsamt använda en heltäckande plan, i samarbete med dessa samhällen, som kan ge effektiv och skyndsam tillgång till all grundläggande service och garantera skydd mot alla attacker från väpnade grupper.

Fatta Pennan | 2019-12-17
Även publicerad i AmnestyPress #4/2019