Somaliland, Marocko, Vietnam,

Fatta Pennan | 2018-06-22
Även publicerade i AmnestyPress #2/2018

Marocko : Reste hem till Marocko – greps

Zine El Abidine Erradi greps den 5 april när han flög från Frankrike till Agadir i Marocko för att besöka sin familj efter att fadern hade avlidit.
Zine El Abidine Erradi är medlem i människorättsorganisationen AMDH och har tidigare gripits två gånger för sitt arbete i Sidi Ifni.
År 2015 flydde han till Europa och har fått asyl i Frankrike. De franska myndigheterna gav honom ett resedokument för att han skulle kunna besöka familjen i hemlandet.

Skriv till
Director of General Administration for Prison Administration and Reinsertion
Mohamed Saleh Tamek
Angle Avenue Arar et rue El-Jouz
Hay El Riyad
Rabat, Marocko
Fax: + 212 5 37 71 26 19

Dear Sir,
In writing to you I would like to draw your attention to the case of Zine El Abidine Erradi, a human rights defender with refugee status in France. On April 5 he was arrested at Agadir airport upon arrival. According to information he is now held in Ait Melloul Local Prison, far from where his family lives making it difficult for them to visit.

I urge the authorities to drop all charges against Zine El Abidine Erradi and immediately and unconditionally release him, as he is held solely for his peaceful work in defense of human rights.

Further, I ask you to ensure that, while detained, he has access to an independent health professional providing health care in compliance with medical ethics, including the principles of confidentiality, autonomy, and informed consent.

Finally I ask the authorities to grant Zine El Abidine Erradi safe return to France.

Sincerely,

Sammanfattning av vädjandebrevet på svenska:

Jag vill dra er uppmärksamhet till fallet Zine El Abidine Erradi, en människorättsförsvarare med flyktingstatus i Frankrike. Den 5 april greps han vid ankomsten till Agadirs flygplats. Enligt uppgift hålls han nu i lokalfängelset Ait Melloul, långt från där hans familj bor vilket gör det svårt för dem att besöka honom.

Jag kräver att myndigheterna lägger ner alla åtalspunkter mot Zine El Abidine Erradi och omedelbart och villkorslöst friger honom då han hålls fängslad enbart på grund av sitt fredliga arbete till försvar för mänskliga rättigheter.

Vidare vill jag be er att se till att så länge han hålls fängslad får tillgång till oberoende professionell hälsovård i enlighet med läkaretiken, däribland att den är i förtroende, oberoende och i samtycke.
Till sist vill jag be er att Zine El Abidine Erradi i säkerhet kan återvända till Frankrike.

Högaktningsfullt

En något kortare version finns i papperstidningen AP 2/2018.

UA 76/18


Vietnam : Samvetsfånges hälsa försämras

Trần Anh Kim dömdes år 2009 till fem års fängelse för fredlig politisk aktivitet. Efter ett knappt år i frihet greps han igen och dömdes år 2016 till 13 års fängelse för kritik mot det politiska systemet i Vietnam. Han är nu 69 år och hans fru befarar att han inte kommer överleva i fängelset då myndigheterna vägrar honom medicinsk vård. Amnesty anser att han är en samvetsfånge som omedelbart och villkorslöst måste friges.

Skriv till
State President
Trần Đại Quang
Số 2 Hùng Vương
Ba Đình, Hà Nội,
Vietnam
Fax: +844 437 335 256
E-post: [email protected]

Your Excellency,

Allow me to express my concern about former soldier Trần Anh Kim who was sentenced to 13 years’ imprisonment in December 2016. I have reason to believe that he has been detained for peacefully exercising his rights to freedom of peaceful assembly, association and expression. Aged 69 his health has now deteriorated and he has been denied adequate medical care.

I call on the authorities to immediately and unconditionally release Trần Anh Kim as he is a prisoner of conscience.  

Further, I ask the authorities to ensure that pending his release, Trần Anh Kim is protected from torture and other ill-treatment, including through deliberate denial of adequate medical treatment.  

Given Trần Anh Kim's poor health I ask the authorities to immediately provide him adequate medical treatment according to the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules), Rule 24.

Respectfully,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag vill uttrycka min oro om den tidigare soldaten Trần Anh Kim som i december 2016 dömdes till 13 års fängelse. Jag har anledning att tro att han fängslats för att fredligt ha använt sin rätt till möten, föreningsfrihet och yttrandefrihet. Han är 69 år gammal och hans hälsa har nu försämrats och han förnekas adekvat hälsovård.
Jag uppmanar myndigheterna att omedelbart och villkorslöst frige Trần Anh Kim då han är en samvetsfånge.
Givet Trần Anh Kims vacklande hälsa ber jag myndigheterna att omedelbart ge honom adekvat hälsovård enligt minimireglerna för hur fångar ska behandlas (de så kallade Nelson Mandela-reglerna).
Högaktningsfullt

UA 101/18


Somaliland: Dömda till fängelse för kritik

I Somaliland, som bröt sig ur Somalia 1991, har flera personer dömts för att ha kritiserat myndigheterna.

Den 26 april dömdes Boqor Osman aw Muhamed Mohamed av en domstol i Hargesia till fem års fängelse för att ha kritiserat närvaron av soldater i regionen Sool.

Författaren Mohamed Kayse Mohamoud dömdes den 16 april till 18 månaders fängelse för att på Facebook ha förolämpat Somalilands president Muse Bihi Abdis ära.

Skriv till
Somaliland Chief Justice
Adam Haji,
Hargeisa,
Somaliland
E-post: [email protected]

Dear Sir,

In April this year Boqor Osman aw Muhamed Mohamed and Mohamed Kayse Mohamoud where respectively sentenced to five years and 18 months in prison for publicly having exercised their rights to freedom of expression. Boqor Osman aw Muhamed Mohamed was denied access to his lawyer and was not given time to prepare his defense.

I call on the authorities to immediately and unconditionally release Boqor Osman aw Muhamed Mohamed and Mohamed Kayse Mohamoud, as they have been convicted solely for exercising their right to freedom of expression.  

Finally, I urge the authorities to amend the broad provisions in the penal code, which allows for the harassment of those who express public critiques of the Somaliland government.

Regards,

Sammafattning av vädjandebrevet på svenska

I april dömdes Boqor Osman aw Muhamed Mohamed och Mohamed Kayse Mohamoud till fem år respektive 18 månader i fängelse för att offentligt ha använt sin yttrandefrihet.
Boqor Osman aw Muhamed Mohamed nekades kontakt med sin advokat och fick inte tid att förbereda sitt försvar.
Jag uppmanar myndigheterna att omedelbart och villkorslöst frige Boqor Osman aw Muhamed Mohamed och Mohamed Kayse Mohamoud då de har dömts för att enbart ha sin yttrandefrihet.
Till sist vill jag uppmana myndigheterna att förändra brottsbalken som ger vidsträckt möjlighet att trakassera de som offentligt kritiserar regeringen i Somaliland.

En något kortare version finns i papperstidningen nummer 2/2018

UA 92/18


Fatta Pennan | 2018-06-22
Även publicerade i AmnestyPress #2/2018