Argentina: Ett år i häkte för social ledare

Fatta Pennan | 2017-02-28
Även publicerad i AmnestyPress #1/2017

Den 16 januari 2016 greps den sociala ledaren Milagro Sala efter en protest som anmäldes av guvernören i den argentinska provinsen Jujuy. Amnesty och andra organisationer har vänt sig till både FN:s arbetsgrupp för godtyckligt fängslande och IACHR, interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter. Båda har vänt sig till den argentinska regeringen och krävt att hon ska friges. Milagro Sala sitter dock kvar i häkte.

Skriv till:
Ministra de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación
Susana Malcorra
Esmeralda 1212
Buenos Aires
Argentina
E-post: [email protected]

Sra. Canciller:

Permítame llamar su atención al caso de Milagro Sala, detenida arbitrariamente desde enero 2016. Las autoridades deben cumplir con la decisión del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria y ordenar la inmediata liberación de Milagro Sala y garantizar su integridad física. Además, pido que se ponga fin a la persecución de Milagro Sala y las organizaciones sociales. Atentamente,

Sammanfattning av brevet på svenska:
Låt mig uppmärksamma er på fallet Milagro Sala, godtyckligt fängslad sedan januari 2016.

Myndigheterna måste följa beslutet i FN:s arbetsgrupp för godtyckligt frihetsberövande och omedelbart beordra frigivning av Milagro Sala och garantera hennes fysiska säkerhet.

Dessutom ber jag om ett slut på förföljelsen av Milagro Sala och sociala organisationer.
Högaktningsfullt

UA 13/16

Fatta Pennan | 2017-02-28
Även publicerad i AmnestyPress #1/2017