Kambodja: Tribunal för röda khmererna godkänns

Kambodja har ratificerat en lag för inrättandet av en FN-stödd specialdomstol, där ledarna för den fruktade röda khmer-regimen ska ställas inför rätta. Beslutet fattades efter att Kambodjas nationalförsamling röstat 107-0 till fördel för en ratificering av tribunalen. Den har varit uppe för diskussion under mer än fem år men försenats på grund av osämja mellan den kambodjanska regeringen och FN:s ledning.

Fler än en miljon kambodjaner avrättades eller dog av svält och sjukdomar mellan 1975 och 1979, då de röda khmererna styrde landet. Den främste ledaren, Pol Pot, dog 1998. I dag sitter endast två av förgrundsfigurerna, militärchefen Ta Mok och förhörsledaren Kaing Khek Iev, häktade i väntan på rättegång. Övriga ledare, bland andra statschefen Khieu Samphan och utrikesministern Iang Sary, går fortfarande fria.

Både kambodjanska och utländska analytiker har välkomnat inrättandet av tribunalen. Det finns dock även en oro för att den kambodjanska regeringen kommer att ingripa i eller störa rättegångarna, eftersom flera av regeringsmedlemmarna stred för de röda khemrerna. Kritik har också framförts mot att tribunalens fokus på de högsta ledarna kommer att ge lägre rankade röda khmerer, som också var inblandade i allvarliga brott, en möjlighet att undkomma rättvisan.

Sara H Ångström, praktikant, Amnesty Press och media


BBC