Fackliga ledare greps i Teheran

Medan fackliga organisationer runt om i världen på torsdagen genomförde protestaktioner på ”Iran Day of Action” trappade de iranska myndigheterna upp förföljelsen mot den oberoende fackföreningsrörelsen. Enligt fackföreningsinternationalen ITUC, International Trade Union Confederation, grep säkerhetsagenter på torsdagsmorgonen fem ledare i _Syndica Sherkat-e Vahed, _ bussförarnas fackförening, i huvudstaden Teheran.
Polisen i Teheran ska också enligt ITUC ha hindrat fackföreningsmedlemmar att delta i ett möte utanför Mansour Ossanlus hem.

Mansour Ossanlu, som är ordförande för bussförarefacket, har tidigare fängslats vilket 2006 ledde till omfattande protester vid företaget. Mansour Ossanlu frigavs mot borgen men greps åter i juli i år när han återvände från en resa till London och Bryssel där han framträtt vid ett möte med ITUC:s General Council.
Kraven på frigivning av Mansour Ossanlu och Mahmoud Salehi, som har drabbats hårt av förföljelse sedan han var med och organiserade arbetaraktiviteter i Sanandaj den 1 maj 2004, stod i centrum för aktionsdagen. Sedan 9 april 2007 sitter Mahmoud Salehi i fängelset i Sanandaj och har nekats läkarvård för sina njurbesvär.

Utanför iranska ambassader runt om i världen samlades på torsdagen fackligt aktiva för att kräva att Ossanlu och Salehi friges.
- Genom att gripa ytterligare fem fackliga ledare nu på morgonen har Irans myndigheter åter igen reagerat med brutal kraft för att möta de legitima kraven från landets arbetare, sade John Monks, generalsekreterare i Europafacket, ETUC, när han talade utanför Irans ambassad i Bryssel.
Omkring 50 personer deltog i manifestationen i Bryssel och Jaap Wienen, vice generalsekreterare i ITUC, sade att fackföreningsledare från hela världen hade blivit imponerade av Mansour Ossanlus framträdande i Bryssel:
- Han sade då till oss att han visste vilka risker han tog när han reste tillbaka till Iran. Tyvärr har landets säkerhetsapparat visat att han hade rätt. Men vi kommer inte att svika honom!

I Bryssel deltog också representanter för Belgiens tre fackliga centralorganisationer; CSC-AVC, FGTB-ABVV och CGSLB-ACLVB. Här fanns också en delegation från Amnestys fransktalande sektion i Belgien. ITUC rapporterar att det var en historisk händelse när Amnestys internationella sekretariat uttalade sitt stöd för den fackliga aktionsdagen, som hade utlysts av ITUC och internationella transportarbetarfederationen, ITF.
Enligt ITF förekom demonstationer i över 30 länder, däribland Algeriet, Australien, Frankrike, Indien, Indonesien, Japan, Jemen, Jordanien, Malaysia, Nepal, Pakistan, Palestina, Panama, Ryssland, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Trinidad, Tunisien, Tyskland, Vitryssland och USA.
I de flesta huvudstäder vägrade iransk ambassadpersonal samtala med demonstranterna. I Bryssel sade ambassaden till belgiska TV-bolaget RTBF att de ansåg att demonstrationen var ”illegal”.

I Genévè sammanträffade dock en internationell fackföreningsdelegation med Irans biträdande FN-ambassadör, Sajjapour. Han uppgav att Iran är ”under påtryckningar från krafter som vill störta regeringen” och tillade att de juridiska och verkställande myndigheterna i Iran är helt oberoende av varandra.

Läs mer: Amnestys uttalande inför 9 augusti (pressnotis)

Bilder från demonstrationen i Bryssel (ITUC)

Amnesty om Mansour Ossanlu

Amnesty om Mahmoud Salehi


ITUC