USA-rapport uppmärksammar möjliga krigsbrott i Sri Lanka

USA:s utrikesdepartement hävdar i en ny rapport att krigsförbrytelser kan ha begåtts på Sri Lanka under de strider som tidigare i år rasade i landet. Därmed ökar kraven på tillsättandet av en oberoende internationell utredning om de påstådda illdåd som både landets armé och de tamilska tigrarna LTTE anklagas för att ha gjort sig skyldiga till, rapporterar nyhetsbyrån IPS.

Ian Kelly, språkrör för USA:s utrikesdepartementet sade i samband med att rapporten släpptes i förra veckan att det är av högsta vikt att ansvarsförhållandet blir genomlyst, för att ett försoningsarbete ska kunna komma igång.
- Denna rapport lyfter fram en del av den oro vi känner kring hur denna militära operation utfördes, sade Ian Kelly.

UD-rapporten välkomnas av de organisationer som kräver att anklagelserna om krigsförbrytelser mot civila under de strider som pågick i landet mellan januari och maj i år ska utredas.
Brad Adams, Asienchef vid Human Rights Watch, HRW, menar att rapporten slår fast att allvarliga övergrepp begicks under inbördeskrigets slutskede.
- Med tanke på att Sri Lanka fullständigt misslyckats med att utreda de möjliga krigsförbrytelserna så står det enda hoppet till att en internationell, oberoende utredning tillsätts, säger Brad Adams.

Rapporten fokuserar på det som skedde på Sri Lanka under de sista månaderna av det inbördeskrig som då hade rasat mellan armén och separatistgerillan LTTE i 26 års tid.
Striderna ledde till att gerillan slutgiltigt besegrades, men uppgifter gör gällande att många övergrepp begicks. Bland annat har LTTE, som blev terrorlistade av USA 1997, anklagats för att ha rekryterat barnsoldater, och båda sidor ska enligt rapporter ha attackerat civila.

UD:s rapport lyfter fram flera händelser som enligt författarna ”kan stå i strid med internationella humanitära lagar”, men utan att slå fast att de anklagelser som beskrivs verkligen har inträffat eller är krigsförbrytelser i juridisk mening.
Flera uppgifter gör gällande att LTTE under krigets slutskede rekryterade barn så unga som tolv år gamla för att delta i striderna.

Enligt flera lokala uppgiftslämnare besköt armén civila områden och sjukhus med granater, vilket är uppgifter som armén tillbakavisat.
Den amerikanska rapporten innehåller dock detaljerade uppgifter om att regeringstrupper besköt civila områden innan tiden för ett vapenstillestånd - som utfärdats för att ge civila möjlighet att sätta sig i säkerhet - hade löpt ut. Dessutom beskrivs hur armén besköt civila efter att LTTE förhindrat dem att fly.

  • Sri Lankas regering kan inte gömma undan det man utsatte civila för under kriget, vilket denna rapport är ett bevis för. Den samlar all tillgänglig information om vad som skedde och det är tydligt att det finns gott om uppgiftslämnare, säger Tom Malinowski vid HRW i Washington till IPS.
  • Om strategin var att vinna kriget och se till att världen inte fick veta vad som hände med de civila som hamnade i korselden så misslyckades de, påpekar han.

Rapporten lyfter även fram uppgifter om att fångar, och gerillamedlemmar som velat ge upp, dödats av regeringssoldater, samt att civila tamiler försvunnit efter att ha förts bort av armén eller av regeringslojala paramilitära grupper.

I rapporten finns även detaljerade uppgifter om en svår brist på mat och andra grundläggande behov för de internflyktingar som kriget förorsakade – trots att regeringen lovade att man skulle se till att dessa behov tillgodosågs.

Enligt HRW:s egna utredningar begick båda sidor i konflikten upprepade brott mot krigets lagar, och enligt människorättsorganisationen förorsakade denna brist på respekt för de civila tusentals oskyldiga människors död.

Eftersom den lankesiska regering förbjöd medier och utländska observatörer och organisationer att besöka krigsområdet har det hittills förekommit ganska få rapporter om de övergrepp som begicks under krigets slutskede.
FN bedömer att upp emot 100 000 människor dödades i den långa konflikten mellan LTTE och regeringsarmén, som inleddes 1983.

**Eli Clifton_
IPS/Washington

Läs också:
Dödshot mot journalister (Pressnotis från Amnesty 28 oktober)


IPS