Guatemala, Bangladesh, Algeriet

Fatta Pennan | 2018-08-26
Även publicerade i AmnestyPress #3/2018

Algeriet : Sju års fängelse för algerisk bloggare

Efter 16 månader i häkte dömdes Merzoug Touati den 21 juni till sju års fängelse och 50 000 dinarer (cirka 4 250 kronor) i böter av en domstol i den algeriska staden Béjaïa.

Merzoug Touati startade år 2015 en sida på Facebook och bloggen Alhogra.com vilka har stängts ned av myndigheterna efter att han greps i januari 2017. Han hade bland annat intervjuat en företrädare för Israels utrikesdepartement som förnekade att landet låg bakom protester bland Algeriets berber. Amnesty anser att Merzoug Touati, som den 8 juli inledde en hungerstrejk, är en samvetsfånge.

Skriv till:
President of the Republic
Abdelaziz Bouteflika
Presidency of the Republic
El Mouradia, Alger
Algeriet
E-post: president@el-mouradia.dz

Your Excellency,
Allow me to draw Your Excellency’s attention to the case of Merzoug Touati, detained since january 2017 and recently sentenced to seven years in prison on appeal.
I call on Your Excellency to see to that Merzoug Touati is released immediately and unconditionally and that his conviction is quashed, as he is a prisoner of conscience detained solely for peacefully expressing his views online.
Further, I ask Your Excellency to ensure that the solitary confinement of Merzoug Touati is ended immediately, and that his detention conditions are in line with international standards, including free access to water.
Merzoug Touati must also be given access to qualified health professionals providing health care in compliance with medical ethics, including the principles of confidentiality, autonomy, and informed consent.
Respectfully,

En något kortare version av brevet finns i nummer 3/2018.

Sammanfattning av brevet på svenska

Tillåt mig att dra er uppmärksamhet till fallet med Merzoug Touati som är fängslad sedan januari 2017 och nyligen dömdes till sju års fängelse av en högre rättsinstans.
Jag uppmanar Ers excellens att se till att Merzoug Touati friges omedelbart och villkorslöst och att domen mot honom upphävs då han är en samvetsfånge som enbart fängslats för att han använt sin yttrandefrihet på internet.
Vidare vill jag be Ers excellens att se till att Merzoug Touatis isoleringsstraff omedelbart upphör och att hans villkor i fängelse motsvarar internationell standard, däribland fri tillgång till vatten. Han måste också få tillgång till kvalificerad hälsovårdspersonal som kan ge hälsovård med hans samtycke och i enlighet med principer om konfidentialitet och självständighet.

UA 117/18


Guatemala: MR-försvarare mördad

Den 27 juli försvann sjuksköterskan och människorättsförsvararen Juana Raymundo i nordvästra Guatemala. Nästa dag påträffades hon mördad vid en flod. Juana Raymundo var aktiv i organisationerna CODECA, som arbetar med utveckling för bondebefolkningen, och MLP. Hon arbetade med utbildning för kvinnor.
På mindre än tre månader har åtta människorättsförsvarare mördats i Guatemala.

Skriv till:
Fiscal General
María Consuelo Porras
15 Avenida 15-16, Zona 1
Edificio Gerona, 8° nivel, 01001
Ciudad de Guatemala, Guatemala
E-post: mariadelcarmengarciaescobar@gmail.com

Estimada Señora Fiscal:
Mediante la siguiente quisiera llamar su atención al caso de Juana Raymundo, hallado asesinada el día 28 de julio en Nebaj. Juana Raymundo era miembro de CODECA y la octava persona defensora de los DDHH matada en Guatemala en menos de tres meses.
Me dirijo a Ud. solicitando a las autoridades que inicien una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva sobre el homicidio de Juana Raymundo y otros defensores y defensoras de los derechos humanos de CODECA y el CCDA.
Exigo que tomen todas las medidas oportunas para garantizar la seguridad de los miembros del CODECA y CCDA en peligro, de acuerdo con los deseos de las propias personas afectadas.
Atentamente,

Sammanfattning av brevet på svenska

Genom detta vill jag uppmärksamma er på fallet med Juana Raymundo, som mördades den 28 juli i Nebaj. Juana Raymundo var medlem i CODECA och den åttonde människorättsförsvararen som dödats i Guatemala på mindre än tre månader.

Jag skriver till er för att be myndigheterna att omedelbart inleda en opartisk och grundlig utredning av mordet på Juana Raymundo och på andra människorättsförsvarare i CODECA och CCDA. Utredningen bör ta i beaktande att attacken kan vara en möjlig vedergällning för dessa människors arbete som försvarare av de mänskliga rättigheterna, så som nämns i de nyligen antagna Allmänna instruktioner om utredning av brott mot människorättsförsvarare.

Jag kräver att ni vidtar alla lämpliga åtgärder för att garantera säkerheten för CODECA och CCDA-medlemmar i fara i enlighet med de drabbades egna önskemål.

UA 97/18


Bangladesh: Fotograf greps efter TV-intervju

I Bangladesh har studenter under sommaren organiserat stora protester i huvustaden Dhaka. Den 5 augusti greps den kände fotografen och aktivisten Shahidul Alam efter att han intervjuats av TV-kanalen al-Jaziras engelskspråkiga kanal.

Nu har Shahidul Alam delgivits misstanke om brott mot informationsteknik och kommunikationsteknik enligt paragraf 57 (2) i brottsbalken vilket kan ge upp till 14 års fängelse.

Skriv till:
Minister of Home Affairs
Asaduzzaman Khan Kamal
Bangladesh Secretariat
Dhaka, Bangladesh
E-post: minister@mha.gov.bd

Honourable Home Minister,
Allow me to express my concern about the detention of photographer Shahidul Alam on August 5. I call for his immediate and unconditional release and the dropping of all charges as he is a prisoner of conscience, detained solely for peacefully exercising his human right to freedom of expression.
Pending his release, I ask the authorities to ensure that Shahidul Alam is held in conditions which meet international standards, and that he is not subjected to torture or other ill-treatment.
Finally, I urge the authorities to ensure that activists, human rights defenders, journalists, academics and members of the political opposition and other members of the public are able to peacefully exercise their rights to freedom of expression, freedom of peaceful assembly and freedom of association. Regards,

En något kortare version av brevet finns i nummer 3/2018.

Sammanfattning av brevet på svenska

Låt mig uttrycka min oro efter fängslandet den 5 augusti av fotografen Shahidul Alam. Jag uppmanar er att omedelbart och villkorslöst frige honom och lägga ner alla åtalspunkter då han är en samvetsfånge, fängslad enbart för att fredligt ha utnyttjat den mänskliga rättigheten om yttrandefrihet.
I väntan på hans frigivning vill jag be myndigheterna att se att Shahidul Alam inte utsätts för tortyr eller misshandel och att han behandlas i enlighet med internationell standard för personer som är i häkte.
Till sist vill jag uppmana myndigheterna att se till att aktivister, människorättsförsvarare, journalister, akademiker, personer i den politiska oppositionen och allmänheten har möjlighet att fredligt använda sig av sin yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet.

Högaktningsfullt

UA 146/18


Fatta Pennan | 2018-08-26
Även publicerade i AmnestyPress #3/2018