Krigsherrar kan åtalas - Afghanistan ansluter sig till ICC

  • Detta är en historisk dag för Afghanistan. I mer än två decennier har förövarna av krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten åtnjutit total straffrihet. Den 1 maj kommer detta formellt upphöra. Det var ett mycket modigt beslut av den afghanska regeringen. Det sade John Sifton från Human Rights Watch, HRW, i en kommentar till beskedet att Afghanistan blir det 89:e landet som ansluter sig till internationella brottmålsdomstolen, ICC. ICC upprättades den 1 juli 2002 och den 7 februari blev det klart vilka 18 domare som ska arbeta för domstolen, som har sitt säte i Haag. I april ska åklagare väljas.

Den afghanska regeringens beslut att ansluta landet till ICC börjar gälla den 1 maj. Från den dagen kan domstolen ingripa mot allvarliga krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten som begås i Afghanistan. ICC åtalar dock bara om inte det egna landet inte inleder en egen process.

  • Nu vet Afghanistans krigsherrar att spelets regler har ändrats, sade John Sifton. Om de efter 1maj ägnar sig åt systematisk tortyr, våldtäkt eller mord kan de kallas till Haag.

ICC:s mandat omfattar dock inte tidigare brott som har begåtts. I Afghanistan, där krig pågått sedan 1978, har talrika förbrytelser begåtts och HRW tillhör de organisationer som arbetar för att den afghanska regeringen och FN ska ställa de ansvariga till svars för dessa brott. Flera av de krigsherrar som bekämpade talibanerna, däribland den exkommunistiske uzbek-generalen Rashid Dostum och Ismail Khan, självutnämnd emir över Herat, tillhör idag den afghanska regeringssidan och intresset i Kabul för processer mot den egna sidans tidigare MR-brott anses vara lågt. Gulbuddin Hekmatyar, som under 1992-96, var en av de mest okända krigsherrarna i Kabul, har tvingats lämna sin exil i Iran och har allierat sig med kvarvarande talibaner och proklamerat ett "heligt krig" mot utländska soldater i Afghanistan. Nyligen bombade norskt och amerikanskt flyg Hekmatyars styrkor i södra Afghanistan.

Även de utländska soldater som finns i Afghanistan kommer att omfattas av ICC:s jurisdiktion från 1 maj. Detta oavsett om landet ifråga själv har anslutit sig till ICC. Om till exempel flyg från USA, Norge eller Danmark dödar ett stort antal civila och detta av ICC anses vara ett krigsbrott kan domstolen i Haag väcka åtal.

Ulf B Andersson

11 februari 2003

Ulf B Andersson
Amnesty Press