Film på massaker kan innebära ny bevisning mot Milosevic

Åklagarsidan i rättegången mot Slobodan Milosevic presenterade i går vad den anser vara sitt första offentliga bevis för den tidigare serbiske presidentens delaktighet i massakern av 8 000 bosniska muslimer i Srebrenica i juli 1995.

En videoinspelning, som delvis spelades upp för FN:s krigsförbrytartribunal i Haag, visar hur en grupp bosnjaker hålls som gisslan av ett väpnat förband. Människorna körs sedan iväg i en lastbil och marscherar till ett läger där de skjuts till döds.

Huvudåklagaren, Geoffrey Nice, sa att offren hade transporterats från området kring Srebrenica efter enklavens fall och att de som utförde avrättningarna tillhörde den ökända Skorpionstyrkan som var under ledning av Serbiens inrikesdepartements underrättelsetjänst. Allt detta ska ha skett under Milosevics ledning och kontroll, menade Nice.

Det är oklart om videobandet kan användas som bevis, eftersom åklagarsidan avslutade sin framställan för ett år sedan. Milosevics juridiske rådgivare Steven Kay som förordnats av domstolen, säger att han kommer att motsätta sig att bandet används som bevis. Milosevics nekar alltjämt till någon delaktighet i massakern.

Om videobandets autenticitet kan styrkas skulle det innebära en viktig del i åtalet mot Milosevics för det enda juridiskt bekräftade folkmordet under kriget.

Inspelningen visades under åklagarnas korsförhör av försvarsvittnet Obrad Stevanovic, biträdande inrikesminster under Milosevic.

Vittnet ombads att peka ut mördarna, men sa att han inte kunde, trots att han medgav kännedom om Skorpionerna. Stevanovic har tidigare sagt att någon sådan grupp aldrig varit aktiv under inrikesdepartementet, men att vissa av medlemmarna kan ha varit poliser.

Åtalet har haft stora problem att klarlägga på vilket sätt förband under Milosevics ledning, från staten Serbien, varit aktiva i Bosnien. Det gäller särskilt de så kallade Skorpionerna och inrikesdepartementets egna specialstyrkor, MUP. Hittills har det närmaste man kommit bevisning varit en film där ledaren för MUP Franko Simatovic skryter inför presidenten om hur bra hans soldater var i strid.


Guardian(UK)