ICC lägger ner åtal mot rebelledare i Darfur

Internationella brottmålsdomstolen, ICC, underkände på måndagen åtalet mot en sudanesisk rebelledare. Domstolen anser att åklagarna inte har lagt fram tillräckliga bevis och fallet kommer inte att tas upp i domstolen om inte starkare bevis presenteras, rapporterar nyhetsbyrån AP.

Rebelledaren Bahr Idriss Abu Garda har anklagats för att ha planerat och deltagit i en attack mot en fredsbevarande styrka från Afrikanska unionen, AU, i Darfur i västra Sudan. Attacken ägde rum i Haskanita i september 2007. Tolv internationella soldater från AU dödades och åtta skadades. Abu Garda står anklagad för totalt tre krigsförbrytelser i samband med attacken; mord, attack mot fredsbevarande styrka samt plundring, uppger UN News.

Domare från Internationella brottmålsdomstolen, ICC, meddelade på måndagen att Abu Garda inte kommer att ställas inför rätta på grund av bristfälligt bevismaterial. Domarna tillade dock att fallet kan komma att återupptas om ny bevisning framkommer.

  • Kammaren avstår från att konfirmera anklagelserna mot Abu Garda, sade domarna i ett uttalande.

Abu Garda inställde sig frivilligt förra året efter en uppmaning från domstolen och han förnekar att han haft någon del i attacken. Han sade till domstolen att han vid tiden för attacken kritiserat den och hävdat att den endast tjänat den sudanesiska regeringens intressen. Abu Garda var tidigare medlem i JEM, Rörelsen för rättvisa och jämlikhet, som 2003 gjorde uppror i Darfur. 2008 lämnade han JEM och bildade sin egen grupp, URF, Darfur United Resistance Front.

ICC har även åtalat Sudans president Omar al-Bashir för brott mot mänskligheten, då han påstås ha haft en ledande roll i attacker mot afrikanska bosättningar och flyktingläger i Darfur. Åklagarna ville ursprungligen åtala al-Bashir för folkmord, men domstolen avslog denna begäran. Efter överklagan kommer nu begäran om folkmordsåtal att tas upp i en förberedande instans. al- Bashir har motsatt sig häktningsbeslutet och åtalet och vägrar att överlämna sig till ICC i Haag.

Enligt FN har kriget i Darfur skördat minst 300 000 liv, de flesta i sjukdomar och svält, och cirka 2,7 miljoner människor har flytt från sina hem. Åtalet mot Abu Garda är det första fallet med kopplingar till Darfur-konflikten som tagits upp i ICC. Om fallet går till rättegång kan det komma att bli en milstolpe inom det internationella rättssystemet. Det skulle också möjliggöra en prövning av attacker mot fredsbevarande styrkor som krigsförbrytelser, påpekar AP.

Malin Eriksson

9 februari 2010

Läs mer:
Sudanesisk rebelledare anklagad för brott hörd hos ICC (Amnesty Press 20 oktober 2009)

Rebeller anföll - 10 fredssoldater dödade (Amnesty Press 1 oktober 2007)

Sudanese President could face genocide charges after ICC reverses ruling (Amnesty 3 februari 2010)

En unik arresteringsorder (Pressnotis från svenska Amnesty 4 mars 2009)

Pre-Trial Chamber I declines to confirm the charges against Bahar Idriss Abu Garda (Pressmeddelande från ICC 8 februari 2010)

Al Bashir case: The Appeals Chamber directs Pre-Trial Chamber I to decide anew on the genocide charge (Pressmeddelande från ICC 3 februari 2010)

Malin Eriksson
Amnesty Press