Qatar: Livstid för advokater

Fatta Pennan | 2022-06-22
Även publicerad i AmnestyPress #2/2022

Den 10 maj fälldes de två bröderna Hazza och Rashed bin Ali Abu Shurayda al-Marri av en domstol i Doha för att ha ifrågasatt lagar från emiren inför de första valen den 2 oktober 2021. Bröderna, som är advokater, dömdes till livstids fängelse i en rättegång bakom stängda dörrar. Domen kan överklagas.
Enligt emirens lag begränsades deltagande i valet till de som kunde visa blodsband till en medborgare i Qatar 1930 vilket ledde till protester.

Skriv till
H.E. Masoud bin Mohamed al-Ameri
Ministry of Justice
PO Box 917
Doha, Qatar
Fax: +97440215372
E-post: [email protected]

Your Excellency,
On 10 May, the Criminal Court of First Instance in Doha issued its verdict against members of the Al Murra tribe. The court handed lawyers and brothers Hazza and Rashed bin Ali Abu Shurayda al-Marri life sentences.
The charges included “contesting and refusing laws and decisions ratified by the Emir” and “convening and organizing a public meeting without authorization”. These charges relate to speeches and poetry they made or published online that were critical of a recently adopted electoral law that is discriminatory to members of al-Marri tribe.
I urge you to quash the convictions and sentences and to immediately release Hazza bin Ali Abu Shurayda al-Marri and Rashed bin Ali Abu Shurayda al-Marri as they have been imprisoned solely for the peaceful exercise of their right to freedom of expression and peaceful assembly.
Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Den 10 maj kom brottmålsdomstolen i Doha med domen mot medlemmar i Al Murra-stammen. Advokatbröderna Hazza bin Ali Abu Shurayda al-Marri och Rashed bin Ali Abu Shurayda al-Marri dömdes till livstids fängelse.
Åtalet omfattade bland annat ”bestridande och vägran att acceptera lagar och beslut som har undertecknats av emiren” och ”sammankallande och organiserande av ett offentligt möte utan tillstånd”. Anklagelserna relaterade till tal och poesi som de hade framfört eller publicerat på nätet där de kritiserade vallagen som är diskriminerande mot deras stamgrupp.
Jag ber er att ogiltigförklara domarna och omedelbart frige Hazza bin Ali Abu Shurayda al-Marri och Rashed bin Ali Abu Shurayda al-Marri då de har fängslats enbart för att ha använt sin yttrande- och mötesfrihet.

UA: 30/22

Fatta Pennan | 2022-06-22
Även publicerad i AmnestyPress #2/2022