Bahrain, Colombia och Ekvatorialguinea

Fatta Pennan | 2013-09-11
Även publicerade i AmnestyPress #3/2013

Ekvatorialguinea: Politisk aktivist behöver vård

OBS! God nyhet! Clara Nsegue Eyí frigavs den 9 oktober!! Det är alltså inte aktuellt att skriva!

Clara Nsegue Eyí, också känd som Lola, är lärare och grundare av partiet PDJS, Demokratiska partiet för social rättvisa, som myndigheterna vägrar att registrera. Hon är också aktiv i MPP, den folkliga proteströrelsen. Inför valet i Ekvatorialguinea den 26 maj försökte MPP genomföra en demonstration i huvudstaden Malabo men polis och militär spärrade av stadens centrum och omkring 12 organisatörer av demonstrationen greps veckan innan. Det styrande partiet PDGE, som leds av president Obiang Nguema, fick 99 procent av rösterna i valet. Ett oppositionsparti, CPDS, försökte i juni hålla en demonstration mot valfusk men Malabos centrum intogs åter av polis och militär. Clara Nsegue Eyí har beordrats av myndigheterna att hålla sig i sin födelsestad Mongomo trots att hon bor i Malabo. I slutet av juni greps hon och hon är nu allvarligt sjuk och behöver vård.

Skriv till riksåklagaren David Nguema Obiang
Fiscal General de la República
Fiscalía General de la República
Malabo, Ekvatorialguinea
Fax: +240 333 09 1338/4961

Señor Fiscal General:
Clara Nsegue Eyí, fundadora del Partido Democrático de la Justicia Social (PDJS), ha sido detenida sin cargos ni juicio desde a finales del mes de junio. Ella ha negado a obedecer una orden ministerial por la que se la confinaba a su ciudad de nacimiento, Mongomo, por no ser ése su lugar de residencia habitual.
Yo pido la liberación inmediata e incondicional de Clara Nsegue Eyí, considerada presa de conciencia, puesto que, al parecer, ha sido recluida exclusivamente por sus actividades políticas pacíficas y por haberse negado a obedecer la orden ministerial ilegal, confinandole a su ciudad natal, pese a no ser ése su lugar de residencia habitual.
Según información Clara Nsegue Eyí se encuentra gravemente enferma y tiene un tumor que necesita urgentemente atención médica. Pido a Usted Sr. Fiscal General, que se le permita inmediatamente acceder a tratamiento médico de urgencia en un centro médico adecuado.
Atentamente,

Sammanfattning av brevet på svenska Clara Nsegue Eyí, grundare av partiet PDJS, har suttit fängslad utan åtal och dom sedan slutet av juni. Hon har nekat att lyda en ministerorder som begränsar hennes rörelsefrihet till födelsestaden trots att det inte är hennes bostadsort. Jag vädjar om hennes omedelbara och ovillkorliga frigivning. Hon betraktas som samvetsfånge eftersom hon tycks ha fängslats enbart på grund av sina fredliga politiska aktiviteter och för att ha nekat att lyda den olagliga ministerordern. Enligt information är Clara Nsegue Eyi allvarligt sjuk och har en tumör som kräver omedelbar behandling. Jag vädjar till er att hon snarast får tillstånd till akut medicinsk behandling vid lämplig klinik.

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 4 oktober.


Colombia : Dödshot mot Danilo Rueda

Den 22 augusti tog Danilo Rueda emot ett dödshot på öppen gata i Colombias huvudstad Bogotá. Två män kom fram till honom och en av dem lade sin hand på Ruedas huvud och sade ”Gerillakrigare. Död åt folk i Rättvisa och fred”. Danilo Rueda tillhör en allkyrklig kommission för rättvisa och fred och dödshot kom kort tid efter ett mordförsök på en annan medlem.
Kommissionen arbetar tillsammans med afrocolombianska samhällen i ett område i departementet Choco där paramilitärer har inlett en tvångsmässig rekryteringskampanj. Amnesty kräver att Danilo Rueda och andra medlemmar i kommissionen får skydd och att paramilitära grupper upplöses.

Skriv till
Presidente Juan Manuel Santos
Presidente de la Republica, Palacio de Narino, Carrera 8 No.7-26
Bogotá, Colombia
Fax: +57 1 596 0631

Excelentísimo Señor Presidente:
Permítame expresar mi preocupación por la seguridad de Danilo Rueda, miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. quien recibió una amenaza de muerte el 22 de agosto. También otros miembros de Justicia y Paz, así como los líderes de las comunidades de la cuenca de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, están en peligro. Insto a las autoridades que brinden protección efectiva a quienes lo soliciten, de acuerdo con los deseos de los propios afectados.
Las autoridades deben ordenar una investigación exhaustiva e imparcial sobre la amenaza de muerte, hacer públicos sus resultados y llevar a los responsables ante la justicia.
Los grupos paramilitares tienen que ser desmantelados, y hay que romper sus vínculos con las fuerzas de seguridad, de acuerdo con las reiteradas recomendaciones de la ONU en materia de derechos humanos. Las autoridades deben cumplir con su obligación de garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos pueden llevar a cabo su trabajo sin temor, tal y como establece la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1998.
Respetuosamente,

Sammanfattning av brevet på svenska
Tillåt mig att uttrycka min oro för Danilo Ruedas säkerhet, medlem av Justicia y Paz, som mottog ett dödshot den 22 augusti. Även andra medlemmar av Justicia y Paz och byledare i floderna Curvaradós och Jiguamiandós dalgångar är i fara. Jag uppmanar myndigheterna att ge effektivt skydd, enligt deras egna önskemål, till dem som så önskar. Myndigheterna bör ge order om en grundlig och oberoende utredning av dödshotet, offentliggöra resultatet och ställa de ansvariga inför rätta.
De paramilitära grupperna måste upplösas och banden till säkerhetsstyrkorna brytas enligt upprepade rekommendationer från FN.
Myndigheterna bör uppfylla sitt åtagande att garantera att människorättsförsvarare kan utföra sitt arbete utan fruktan i enlighet med FN:s deklaration gällande mr-försvarare.

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 4 oktober.


Bahrain: Tortyr efter protest i samband med Formel 1

Nafeesa al-‘Asfoor, 31, och Rayhana al-Mousawi, 38, greps den 20 april vid en fredlig protest i samband med motortävlingen Formel 1 som hölls i Bahrain. De sitter nu i ett kvinnohäkte i staden Issa. De bägge aktivisterna har berättat för sina familjer att de utsatts för tortyr och tvingats skriva under erkännanden. Åklagaren förbereder nu åtal för ”medlemskap i terroristgrupp” och planer på att ”placera en sprängladdning på racerbanan”.
Nafeesa al-‘Asfoor har hälsoproblem och familjen är orolig för att hon nekas adekvat vård. Rättegången mot de båda kvinnorna väntas påbörjas under september. Den 6 augusti utfärdade kungen ett dekret där alla demonstrationer i huvudstaden Manama förbjuds.

Skriv till
King
Shaikh Hamad bin ‘Issa Al Khalifa
Office of His Majesty the King
P.O. Box 555, Rifa’a Palace, al-Manama,
Bahrain
Fax: +973 1766 4587

Your Majesty,
Allow me to express my concern at the detention of Nafeesa al-‘Asfoor and Rayhana al-Mousawi. They were arrested on April 20 while they were participating in a peaceful protest against the imprisonment of Bahraini political activists. The women claim that they were tortured and otherwise ill-treated by the police. They were forced to sign confessions which they later withdrew.
If Nafeesa al-‘Asfoor and Rayhana al-Mousawi are held solely for exercising their rights to freedom of expression and assembly, I urge that they immediately and unconditionally be released.
The allegations of torture and ill-treatment must promptly and independently be investigated, and anyone found responsible for abuses must be brought to justice.
According to my information, Nafeesa al-‘Asfoor has been denied adequate medical care for her health problems, and I urge Your Majesty to ensure that she is provided with necessary medical attention, including access to specialised hospitals.
Respectfully,

Sammanfattning av brevet på svenska
Jag vill uttrycka min oro över fängslandet av Nafeesa al-‘Asfoor och Rayhana al-Mousawi. De greps den 20 april i samband med en fredlig protest mot fängsladet av politiska aktivister i Bahrain. De båda kvinnorna uppger att de har utsatts för tortyr och misshandel av polisen. De tvingades underteckna bekännelser som de senare tog tillbaka.
Om Nafeesa al-‘Asfoor och Rayhana al-Mousawi är fängslade enbart för att de har utnyttjat sin yttrande - och mötesfrihet ber jag er att omedelbart och villkorslöst frige dem.
Uppgifterna om tortyr och misshandel måste utredas och den som befinns skyldig måse ställas inför rätta.
Enligt vad jag har förstått så har Nafeesa al-‘Asfoor nekats vård för sina medicinska problem och jag ber ers majestät att att se till att hon får vård.

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 4 oktober.


Fatta Pennan | 2013-09-11
Även publicerade i AmnestyPress #3/2013