Översvämningskatastrof drabbar västsahariska flyktingläger i Algeriet

Sahariska Röda halvmånen beräknar att hundratals hus har förstörts eller skadats i flyktinglägren i Tindouf.

Sahariska Röda halvmånen beräknar att hundratals hus har förstörts eller skadats i flyktinglägren i Tindouf. Foto: Foto: Polisario/Tidskriften Västsahara

Kraftiga regn och översvämningar har drabbat Tindouf i västra Algeriet och 90 000 flyktingar från Västsahara är i utsatt position. Det konstaterar FN:s flyktingorgan UNHCR som tillsammans med andra FN-organ har inlett ett arbete för att bistå 25 000 drabbade personer med stöd av algeriska myndigheter.

Även om det sällan regnar i Sahara kan de regn som faller bli förödande. Värst drabbade är de hus som byggts med tegel och lera medan traditionella sahariska tält har klarat sig bättre. UNHCR rapporterar också att även sjukhus, skolor, butiker och boskapsskjul har skadats eller förstörts. Alla fem lägren i Tindouf är drabbade men inga dödsoffer har rapporterats.

Den 23 oktober meddelade UNHCR att nödhjälp i form av tält och annan nödvändig utrustning skulle flygas in till Tindouf och att latriner skulle återuppbyggas medan regnvatten avleds för att undvika sjukdomar.

– UNHCR uppmanar givare att skyndsamt bidra med hjälp i denna översvämningskris, sade Amin Awad, chef för UNHCR:s avdelning för Mellanöstern och Nordafrika.

Han betonade att redan innan översvämningarna var UNHCR:s budget endast 20 procent av behoven för lägren i Tindouf. I Sverige har Vänsterpartiet reagerat och i ett uttalande vädjar riksdagsledamoten Lotta Johnsson Fornarve om att den svenska regeringen ska besluta om ”att snarast skicka katastrofhjälp till de drabbade” i lägren i Algeriet.

Flyktinglägren i sydvästra Algeriet inrättades sedan Marocko i november 1975 inledde en ockupation av Spanska Sahara. I februari 1976 utropade självständighetsrörelsen Polisario Västsaharas självständighet och den republiken har erkänts av ett 80-tal länder och är medlem i Afrikanska unionen.

Sedan år 1991 övervakar FN-styrkan Minurso en vapenvila mellan Polisario och Marocko men den folkomröstning som då utlovades har aldrig genomförts.

Ulf B Andersson

26 oktober 2015

Ulf B Andersson
Amnesty Press