Förintelsearkiv ska öppnas

Tyskland ska öppna sina arkiv som innehåller detaljerad information om fler än 17 miljoner av förintelsens offer, vilka hamnade i koncentrationsläger och slavarbete. Tillgången till arkiven kommer att sätta punkt för en långvarig dispyt som pågått i frågan, rapporterar BBC, al-Jazira , CNN och New York Times.

Både USA och Storbritannien, samt judiska grupper har kämpat länge för att arkiven ska öppnas och göras tillgängliga för överlevande från Förintelsen och för historisk forskning. Detta kan innebära att de överlevande och offrens familjer kan få större klarhet om vad som hände med deras släktingar. Enligt Arthur Berger, talesman för USA:s Förintelsemuseum i Washington, har förhandlingarna om arkiven intensifierats under de senaste två åren.

  • Vi håller på att förlora de överlevande och antisemitismen ökar, så det här beslutet kunde inte komma mer lägligt, sade Sarah Bloomfield, chef för Förintelsemuseet.

Det var på tisdagen, under sitt besök i USA och i möte med museets chef som Birgitte Zyprie, Tysklands justitieminister, offentliggjorde nyheten. Hon sade att Tyskland ska samarbeta med USA för att garantera att arkiven öppnas. När hon tidigare talade i Tyskland sade Birgitte Zyprie att:
-Vi samtycker nu till att öppna arkiven _**i Bad Arolsen i Tyskland. Vi förutsätter att uppgifterna kommer att skyddas av de länder som kopierar materialet och använder dem, rapporterar al-Jazira.

Arkiven förvaras i de forna SS-barackerna i staden Bad Arolsen i centrala Tyskland. Totalt rör det sig om 30 till 50 miljoner dokument, enligt al-Jazira. BBC rapporterar att uppgifterna handlar om allt från lössundersökningar till innehav av försäkringsbrev.

Tyskland har hittills motsatt sig ett öppnande av arkiven genom att åberopa hänsyn till den personliga integriteten. Landet har dessutom oroat sig för att det ska bli måltavla för rättsliga åtgärder om informationen i arkiven blir offentlig. Nu verkar dock denna oro ha lagts åt sidan, enligt BBC.

Och enligt New York Times, framhöll Sarah Bloomfield att oron beträffande den personliga integriteten inte var befogad.
- Historia är historia, sade hon och lade till att Förintelsedokument som tidigare offentliggjorts också innehöll personuppgifter.

Beslutet att öppna arkiven kan formellt godkännas i maj när representanter från de elva länder som är ansvariga för arkiven möts. Mötet är planerat till den 15 maj i Luxemburg då länderna måste enas om beslutet. I vissa fall måste öppnandet godkännas av parlamenten också. De elva länder som det rör sig om, är förutom Tyskland: USA, Belgien, Storbritannien, Frankrike, Grekland, Israel, Italien, Nederländerna och Polen. Enligt Birgitte Zyprie bör processen inte ta mer än ett halvår.

CNN rapporterar att Paul Shapiro, chef för museets center för högre studier om Förintelsen, har sagt att Tyskland har den mest restriktiva integritetslagen _**av de elva länderna. Ett fortsatt skydd av uppgifterna kan innebära att kopieringen av ett dokument begränsas eller att användningen av ett namn förhindras om inte personen ifråga godkänt det. Spridning via Internet kan också bli hårt kringskuren. Emellertid kommer andra länders integritetslagar vara rådande och de flesta är mindre restriktiva än Tysklands, enligt Paul Shapiro.

I 60 år har internationella Röda korset använt sig av de arkiverade dokumenten för att spåra försvunna och döda judar samt tvångsarbetare, vilka systematiskt förföljdes av Nazityskland och dess medbrottslingar tvärs genom Central- och Östeuropa före och under andra världskriget. Men arkiven har varit förbjudet område för historiker och allmänheten, rapporterar CNN.

Enligt BBC får Röda korset varje år fortfarande runt 150 000 förfrågningar om att spåra människor.

New York Times rapporterar att Paul Shapiro anser att dokumenten kommer att ge insyn i den dagliga ondskan under nazi-eran:
- Den rutinmässiga deportationsprocessen, koncentrationslägren, slavarbetet och dödandet. Och kanske kommer skrivbordsarbetet att ge ledtrådar till några få nya förövare, som även om de inte längre kan vara föremål för rättvisa här på jorden, åtminstone kan ställas inför en historisk domstol.

Enligt Paul Shapiro hoppas tjänstemännen på museet att kunna göra dokumenten ”tillgängliga på riktigt” genom att de ska nås via datorn vid Förintelseforskningscenter världen över. Sedan 1998 har ungefär hälften av dokumenten digitaliserats. Och dessförinnan hade drygt 20 procent av dem kopierats till mikrofilm, uppgav Paul Shapiro.

Sarah Bloomfield berättade att hittills har överlevande och deras släktingar kunnat söka information i arkiven från Bad Arolsen, men att de ibland har fått vänta i åratal.

Bara för två månader sedan, när USA och Tyskland fortfarande var oense, kallade Sarah Bloomfield Tysklands ståndpunkt för ”skandal och ett stort ärr” för landets rykte. Paul Shapiro hade sagt att Tysklands inställning var ”en form av Förintelseförnekelse”.

Men på tisdagen verkade allt förlåtet då Arthur Berger sade att Tysklands ledare hade försonats med sitt lands ansvar för nazi-erans ondska. Och vad beträffar de hårda orden i februari sade han ”det där är historia”.

Tjänstemännen vid Förintelsemuseet berömde också Tysklands justitieminister Birgitte Zyprie för att hon hade hjälpt till att påverka sin regering.


al-Jazira