En annorlunda historielektion

böcker | 2004-02-01

Fundamentalisternas kamp
Tariq Ali
Översättning: Gunnar Sandin
Ordfront

”Fundamentalisternas kamp” handlar om de muslimska ländernas historia, från förmuslimsk tid till nutidens olja, kolonialism och konflikter. Ali tar bland annat upp oroshärdar som Kashmir och Punjab, Islams modernisering, Mellanöstern de senaste hundra åren och kamp mot kolonialism och imperialism.

Författaren skriver i förordet att han före den 11 september 2001 hade tänkt kalla boken ”Mullor och kättare” och det hade varit ett mer passande namn. Omslaget med den amerikanske presidenten George W Bush i turban och långt skägg lovar mer än innehållet lever upp till. Det är inte så mycket kamp Ali beskriver, utan han vill genom att berätta om dessa länders historia förklara varför många människor i de muslimska länderna reagerar som de gör, och vill visa på hur väst (läs: USA) är delaktiga i varför de reagerar så.

Tariq Ali kommer från Pakistan, men lever sedan många år i exil i Storbritannien. Han är författare och filmare och kallar sig sekulariserad muslim.

Mycket i boken var nytt för mig, och det mesta var intressant och ibland gav den en del aha-upplevelser. En svårighet var att som läsare utan så mycket förkunskaper hålla reda på alla namn och händelser. Ali hoppar gärna mellan länder och årtal, vilket gör många kapitel ostrukturerade och röriga.

Trots detta är det en mycket intressant bok med fakta som vi inte läser om i skolan eller får läsa om i våra västliga tidningar. Helt enkelt en annan historieskrivning än den vi oftast får oss till livs.

Monika Rosell

böcker | 2004-02-01