Intressanta resonemang om det moraliska kriget

böcker | 2005-03-01

Rättfärdigt krig?
Henrik Syse
Översättning: Margareta Brogren
Natur och Kultur

I ett tidevarv som präglas av uppslitande inbördeskonflikter i bland annat Sudan och USAs kamp mot terrorismen i Mellanöstern, ger ”Rättfärdigt krig?” en intressant inblick i diskussionen om moral och etik i krigssituationer. Författaren Henrik Syse, forskare vid Universitet i Oslo, presenterar i sin bok ett antal filosofiska lagar som kan användas som riktmärken när en krigssituation ska granskas och utvärderas.

Det är mycket intressant att ta del av dessa teoretiska spelregler, som ger läsaren ett ramverk för hur man kan förhålla sig till en väpnad konflikt. Samtidigt känns det onekligen en smula underligt, för att inte säga bisarrt, att läsa Syses teorier och antaganden om ett så svårgripbart ämne som krig. Genom sina otaliga resonemang neutraliserar han nästan den obehagliga innebörden i ordet ”krig” och får det istället att framstå mer som en komplex tankelek än den blodiga verklighet det verkligen är för hundratusentals människor världen över.

Det ramverk Syse lämnar åt läsaren grundar sig på tre teser ur den rättsfilosofiska skolan: När det är rätt att gå ut i krig (ius ad bellum), rätt handlande i krig (ius in bello) och rätt handlande efter krigsslutet (ius post bellum). Med utgångspunkt i dessa teser argumenterar sedan författaren skickligt för vikten av väl överlagda politiska beslut med moralisk och etisk förankring vid krigsförklaringar.

En konflikt som i boken ofta kritiseras för att sakna dessa grundläggande villkor för ett rättfärdigt krig är Irak-krisen, som Syse ser som en omoralisk konflikt. Han är också väldigt skeptisk till George W. Bushs doktrin om så kallade föregripande anfall - ”preemptive strikes”- som innebär att USA kan angripa länder som anses utgöra någon form av hot utan att anfallet sanktionerats av FN eller den amerikanska kongressen.

Även om Syses argumentation mestadels är klar och förnuftig, blir resonemangen emellanåt väl torra och teoretiska. Att han helt fokuserar på konflikter mellan nationer och i mycket liten skala granskar inbördeskrigets etiska och moraliska dilemma, gör att boken emellanåt känns en smula ensidig.

”Rättfärdigt krig?” är inte en bok man kryper upp i läsfåtöljen med. Däremot ger den en ökad intellektuell insikt i krigets mekanismer. Den får läsaren att i högre grad fundera över de olika krigssituationerna i världen, en reflektion Syse själv betonar i bokens sista kapitel: ”Om de (orättvisorna) ska kunna besegras måste värderingarna och etiken få styra användningen av vapenmakt. Vi får börja med oss själva”.

Daniel Johansson

böcker | 2005-03-01