Kritik mot reportaget ”Turkiet dränker Edens lustgård”

Amnesty Press har de senaste dagarna fått ett antal mejl och facebookinlägg som kritiserar Bitte Hammargrens reportage ”Turkiet dränker Edens lustgård” i nummer 3.

Reportage | 2015-10-23
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #3/2015

I kommande nummer (nr 4 som utkommer 20 november) kommer ges plats för kritiken. Det framgår av artikeln att kristna dominerade i området före 1915. Kritiken berör främst vilka som var förövare i folkmordet som initierades av ungturkarna i det Osmanska riket i april 1915.

Det kan finnas skäl att påpeka att Amnesty Press är en tidning och jag vill påminna om vad som står i redaktionsrutan på sid 2:

Amnesty Press är ett forum för information och diskussion kring mänskliga rättigheter samt de områden som faller inom ramen för Amnestys globala och övergripande prioriteringar. Amnesty Press leds av en självständig redaktör som också är ansvarig utgivare. Artiklar i Amnesty Press representerar inte nödvändigtvis Amnestys åsikter. Det gäller även annonsmaterial, till exempel bilagor. Amnesty Press utges av Amnesty International, svenska sektionen.

Ulf B Andersson
redaktör och ansvarig utgivare
[email protected]

Nedan följer ett svar från Bitte Hammargren om innehållet i artikeln

Reportaget Turkiet dränker Edens lustgård handlar om hur kontrollen av vatten – i detta fallet floden Tigris – ger makt. Det är inte ett reportage om ungturkarnas folkmord på armenier och syrianer/assyrier, i vilket det även fanns kurdiska förövare. Under arbetet med reportaget träffade vi kurder i Tigrisdalen, som har släktingar i Sverige som är assyrier/syrianer. Det är kurder som är medvetna om att deras förfäder var kristna före folkmordet under första världskriget. 

Möjligheten att lyfta fram befolkningsförhållanden i Hasankeyf genom olika epoker, samt att utforska platsens rika historia genom årtusenden, skulle underlättas om Turkiet förde upp staden på UNESCO:s världsarvslista – i stället för att dränka tolv mil av Tigrisdalen när Ilısu-dammen är klar. 

Bitte Hammargren
[email protected]

Reportage | 2015-10-23
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #3/2015