Reklam som berör

Reportage | 2003-04-04
Även publicerad i AmnestyPress #2/2003

I mitten på mars var det premiär för svenska Amnestys nya reklamfilm på SFs biografer. Den utspelar sig på en krog i Stockholm och handlar om kärlek mellan två män.

– Syftet med filmen är att nå ut till en yngre målgrupp, att visa vad Amnesty jobbar med och få dem att förstå våra frågor, säger Maria Ros Jernberg, insamlingsansvarig på svenska Amnesty.

– Den yngre målgruppen finns inom Amnesty men behöver stärkas, särskilt inför framtiden.

Filmen är ett svar på frågan hur man ska få ungdomar att känna hur fel det är med förföljelse och förtryck.

– Genom att sätta in händelsen i en svensk miljö kommer arbetet för mänskliga rättigheter närmare inpå.

Amnesty arbetar sedan hösten 2002 på temat »Är du en förbrytare?« i sitt
värvningsarbete, bland annat genom vykort, webbsida och tidningsannonser. Reklamfilmen bygger på detta tema.
Filmen är också resultatet av ideellt arbetande som ställt upp gratis för människorättsorganisationen samt olika sponsorer.

– Önskan att skapa engagemang för Amnesty har genomsyrat arbetet med filmen, säger Ulrika Wåhlström, regissör och manusförfattare till filmen.

– Just nu sitter en våldtagen kvinna någonstans i världen och väntar på att få sitt straff, kanske riskerar hon att stenas till döds. Genom den här filmen hoppas jag att fler får upp ögonen och hjälper Amnesty att jobba för rätten till liv och frihet.

Det har inte varit svårt att få sponsorer att stötta projektet eller folk att arbeta utan kostnad.

– Det har varit självklart för mig att ställa upp, och jag tror att alla som varit med i arbetet med filmen känner samma sak, säger Ulrika Wåhlström. Det har varit mycket tillfredsställande och meningsfullt att få arbeta för de mänskliga rättigheterna på det här sättet.

Detta är första gången som svenska Amnesty syns med en sån här stor satsning i biosalongerna.

– Ett tillfälle dök upp då vi hade en bra kampanjidé och fick ett bra erbjudande om att göra en reklamfilm, berättar Maria Ros Jernberg.

– Men utan stödet från SF, som skänker reklamutrymmet, hade det över huvud taget inte varit möjligt.

Reklamfilmen kommer att visas på SFs biografer landet runt under hela året. Armstrong film är produktionsbolag och Jupiter heter reklambyrån som utvecklat kampanjkonceptet.

Text: Alex Amnéus

Reportage | 2003-04-04
Även publicerad i AmnestyPress #2/2003