Jemens nya MR-minister vill införa ombudsmän

Reportage | 2003-09-23
Även publicerad i AmnestyPress #3/2003

Som många andra länder har Jemen tagit »kriget mot terrorismen« som förevändning för tortyr och arresteringar. Samtidigt har regeringen nyligen tillsatt en minister för mänskliga rättigheter. Amnesty Press har intervjuat henne.

– När vissa personer säger offentligt att det är deras mål att döda människor, då måste vi agera och häkta dem för att förebygga terrorangrepp. Men även terrormisstänkta ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Det är den jemenitiska ministern för mänskliga rättigheter som talar. Hennes namn är Amat Al Aleem Alsoswa och hon tillträdde sin post i juni.

Vid sidan av Marocko är Jemen den enda arabstat med ett ministerium för mänskliga rättigheter. MR-kommittéer fanns förut och en biträdande MR-
minister tillsattes i april 2001 – men med Alsoswa i regeringen säger sig president Ali Abdullah Saleh vilja stärka arbetet med mänskliga rättigheter.

Innan hon blev minister var Amat Al Aleem Alsoswa ambassadör i Holland och sidoackrediterad i Sverige. Hennes gedigna meriter omfattar många internationella regeringsuppdrag om Jemens utveckling. När hon tar emot på sitt ministerium svarar hon snabbt och säkert på alla frågor.

– Alla rättigheter är lika viktiga. Men jag vill särskilt nämna att situationen i fängelserna måste förbättras, säger hon.

En annan hjärtesak är kvinnofrågorna. I Jemen är kvinnornas ställning betydligt starkare i lagboken än i det traditionella samhället. Amat Al Aleem Alsoswa vill förändra attityder inom hemmen och stamstrukturerna, så att de kvinnor som vill får utbildning och ökad frihet.

– Jag skulle också vilja införa en institution liknande era ombudsmän. I vår egen islamska traditition finns begreppet al mohtassib. Jag skulle vilja att allmänheten kan vända sig till en mohtassib med klagomål – en person som kan företräda medborgarna, granska myndigheterna och begära rättelser.

Det begås en lång rad övergrepp mot grundläggande rättigheter av jemenitiska myndigheter, även sådana som är förbjudna i landets lagstiftning.
Såväl tortyr som godtyckliga arresteringar och husrannsakningar
förekommer, liksom att människor »försvinner«. Regeringens politiska motståndare är ofta måltavlor. Flera journalister som skriver i oppositionens tidningar har villkorliga domar hängande över sig – ett effektivt sätt att censurera kritiska röster.
Det händer sällan att rättsövergrepp utreds. Och vill Amat Al Aleem Alsoswa ta itu med situationen i Jemens fängelser finns mycket att göra.

– Där finns ingen hälsovård. Häktestiderna är ofta längre än strafftiden för ett visst brott, säger juristen Khalid Al-Ansi, ordförande i människorättsgruppen Hood.
– Häktade och fångar får ofta inte ta kontakt med någon advokat. Ibland får familjen ingen information om att någon har satts i fängelse; polisen förnekar all kännedom om personen.

De senaste två åren har situationen förvärrats. Nu hänvisar regeringen till »kriget mot terrorismen«. Hösten 2001 kom en våg av massarresteringar, deportering av utlänningar och tortyr. Enligt pressuppgifter har hundratals personer suttit eller sitter häktade i Jemen – misstänkta som talibankrigare eller för medlemskap i terrorgrupper som al-Qaida.

Jemen har samarbetat med USA som utbildat landets terroristbekämpare. Men relationen är känslig. Jemen har förgäves krävt att det 80-tal jemeniter som sitter i förvar på Guantánamo-basen på Kuba utlämnas. USA har dock fått påverka rättegången mot dem som åtalas för bombdådet mot jagaren USS Cole utanför Jemens kust år 2000, då 17 amerikanska matroser dödades.

Men Amat Al Aleem Alsoswa hävdar att hon lyckas ta upp »sina« frågor utan att bli överkörd av de andra ministrarna, och att de arresteringar som sker inte alls är godtyckliga.

– Både i pressen och i parlamentet är det en livlig debatt om rättsväsendet. Regeringen är påpassad. Myndigheterna måste ta många steg före arrestering av misstänkta. Ibland blir det fel, men det kritiserar vi hårt internt.

Att upphöra med tortyr »står på dagordningen«, säger Amat Al Aleem Alsoswa, men förklarar att Jemen inte vill hyckla med lagar som är »omöjliga att efterleva«. Och de avrättningar som förekommer (under 2001 minst 56 och under 2002 minst tio) kallar hon »en del av islamsk rättstradition«, en sista utväg för riktigt grymma brott.

– Frågan är snarare hur Jemen ska agera för att sådana brott inte ska begås. Nu söker vi samarbete med jurister och andra med synpunkter på hur vi bör arbeta.

Även om ministeriet är ett steg i rätt riktning är det svår brist på juridisk kompetens. Amat Al Aleem Alsoswa själv är inte jurist (hon studerade masskommunikation i Kairo och Washington på 80-talet). Jemenitiska jurister är utbildade i sharia-lagstiftning – inte mänskliga rättigheter i internationell mening.

– Hon är bara minister på papperet! utbrister Khalid Al-Ansi på Hood och fortsätter:
– Departementet är en fin fasad för att Jemen ska få mer bistånd. Visst är Alsoswa en kraftfull person, men hon har ju inga resurser. Regeringen tar alla chanser att förtrycka mänskliga rättigheter så länge den inte utsätts för tryck utifrån.

Hood är en förkortning av ett arabiskt namn, fritt översatt Riksorganisationen för försvar av fri- och rättigheter, och är ett nätverk med ett 40-tal jurister, journalister, intellektuella och politiker. I Jemen är det civila samhället annars svagt; de ideella MR-organisationerna få.

– Det finns ingen medvetenhet om rättigheter här, vare sig bland beslutsfattare eller hos allmänheten. Människor vet i regel inte att de har några.

Men enligt Khalid Al-Ansi växer sig en jemenitisk »människorättskultur« nu allt starkare. Det finns rentav en grupp i parlamentet som engagerar sig i MR-frågor, och som nyligen lade fram en rapport om de långa häktestiderna.

– Regeringen skyller på USA när den spärrar in terroristmisstänkta utan bevis, säger han. Men det är ett svepskäl för att undanröja oppositionen och sätta skräck i folk – typiskt för ett u-land som Jemen.

Men minister Alsoswa menar att det är fel att bara ta upp landets tillkortakommanden.
– Det är lätt att kritisera Jemen, eftersom vi är så svaga ekonomiskt. Vad som bekymrar mig är hur jemeniter behandlas på andra håll, säger hon bestämt. Araber och muslimer möts av så mycket fördomar och särbehandling från myndigheter och medborgare i väst – i just de stater som anklagar oss för att inte leva upp till våra åtaganden om mänskliga rättigheter.

Text: Gunilla Kinn

Fakta om Jemen:

Politik:
Republiken Jemen bildades när Nord- och Sydjemen enades 1990. President Ali Abdullah Saleh är folkvald och Jemen har många demokratiska drag däribland rösträtt för kvinnor. Men röstmygel förekommer, och det är en liten,
korrumperad elit som har makten.

Ekonomi:
Ett av världens fattigaste länder, 148:e plats i UNDP Development Report 2003. Medelinkomst 350 USA-dollar/år (2001).

Befolkning: 20 miljoner
Huvudstad: Sana’a
Språk: Arabiska
Statsreligion: Islam

Reportage | 2003-09-23
Även publicerad i AmnestyPress #3/2003