»Kampanjen kommer att förändra hela Amnesty«

Reportage | 2004-03-04
Även publicerad i AmnestyPress #1/2004

I Sydafrika ses kampanjen Stoppa våldet mot kvinnor som en av de viktigaste någonsin. Flera andra Amnestysektioner är lika engagerade. Men kampanjen stöter också på motstånd.

Amnestys finländska kampanjchef Niina Laajapuro låter diplomatisk när hon över telefon säger att kampanjen Stoppa våldet mot kvinnor både är efterlängtad och kontroversiell i Finland. Det är inte alla som förstår varför Amnesty ska arbeta med våld mot kvinnor.

– Vi har en illusion om att alla är jämlika i Finland och att jämställdheten är helt perfekt. Det är svårt att nå ut till den stora allmänheten med budskapet att våld mot kvinnor är ett problem också här, säger hon.

Att det här på många sätt är en ny sorts kampanj kan också förklara varför en del medlemmar är avvaktande, tror hon.

Kampanjen Stoppa våldet mot kvinnor innebär att Amnestysektionerna för första gången ska arbeta med kränkningar i det egna landet. Dessutom ligger betoningen på statens ansvar för individers handlingar och inte som tidigare på statliga aktörers agerande.

Ämnet är relativt nytt. Könsbaserat våld nämndes i en rapport för första gången 1991, men sedan dess har Amnesty tagit fler och fler steg in på arenan.

– Nu förstår de flesta att våld mot kvinnor är en kränkning av de mänskliga rättigheterna, säger den spanska kampanjchefen María Naredo.

Hon och hennes Amnestykollegor har länge arbetat med frågan i Spanien. María Naredo antyder att det finns vissa svårigheter med att införa ett genusperspektiv i organisationen, men tror att många av problemen kan förklaras med att det är ett så pass nytt område. Hon är övertygad om att Amnesty måste införa ett genusperspektiv bland sina egna medlemmar för att kunna jobba med frågan utåt:
– Den här frågan är mycket, mycket viktig och jag tror att kampanjen kommer att förändra hela Amnesty.

Bland dem som Amnesty Press talat med på sektioner runt om i världen är den dominerande inställningen en glädje över att Amnesty äntligen tar sig an frågan.
I Sydafrika har den allvarliga situationen med omfattande våld mot kvinnor inneburit att kampanjen tagits emot med stort intresse.

– Många ser på denna som Kampanjen med stort K, den som verkligen kommer att göra skillnad, säger den sydafrikanska ordföranden Heather Van Niekerk, som också tror att kampanjen kan locka många nya medlemmar.

Hon och hennes kollegor planerar bland annat att utbilda sjukvårdspersonal i hur man tar hand om våldtäktsoffer. Bristande kunskap leder inte bara till att den drabbade inte får den medicinska hjälp hon har rätt till, utan också till att bevis som kunnat användas i en rättegång slarvas bort.

Att prata offentligt om våldet mot kvinnor är en viktig del. Det afrikanska kvinnorättsnätverket inom Amnesty planerar till exempel demonstrationer, intervjuer i lokalradio och tevereklam i flera länder.

Om engagemanget är stort är resurserna desto mindre. På Filippinerna reser kampanjchefen runt för att personligen försöka övertyga utomstående finansiärer att stödja kampanjen. Mei Ories på kontoret i Quezon City förklarar att de tänker satsa stort ändå. Bland annat har de kontaktat flera stora tevestationer för att prata om den nedvärderande, sexistiska bild av kvinnor som dominerar i många TV-program.

– Vi vill försöka förändra allmänhetens syn på kvinnor, säger Mei Ories.

Text: Emma Johansson

Reportage | 2004-03-04
Även publicerad i AmnestyPress #1/2004