Ickevåld, förlåtelse och försoning

Läst & Sett | 2007-11-14
Av: Solveig Hauser
Även publicerad i AmnestyPress #4/2007

»Rättvisans rebell«
John Allen
(Översättning: Maria Store)
Libris förlag

Sydafrikas ärkesbiskop Desmond Tutu har alltid framstått som en mycket principfast och modig man, som aldrig darrar på manschetten och är beredd att offra sitt liv för det han tror på. På 1980-talet när många av de svarta politiska ledarna satt fängslade, blivit mördade eller befann sig i landsflykt, tog han en ledande roll i kampen mot apartheid och propagerade oförtröttligt för fredliga medel som bojkott och ekonomiska sanktioner mot regimen.

Efter apartheidregimens fall var han också den person som ledde Sydafrikas Sannings- och försoningskommission, som syftade till att få fram sanningen om de grymma brott som begåtts under apartheid och att få förövarna att be om förlåtelse för att nå en försoning med offren. Under senare år har Tutu kämpat för homosexuellas rättigheter inom kyrkan och för offren i hiv/aids-epidemin.

Rättvisans rebell är en detaljrik, spännande, men lite opersonlig biografi över Tutus liv. Däremot är den en guldgruva för den som vill följa Sydafrikas moderna historia som på ett skickligt sätt sammanflätas med Tutus levnadsöde.

Ärkesbiskopen, som föddes under mycket enkla förhållanden, vilket kanske är grunden till hans obändiga kampvilja, och som tilldelades Nobels fredspris tio år innan han tilläts rösta i sitt eget land för första gången, i landets första fria val 1994. Allen beskriver honom som en person med »ett tvångsmässigt behov att protestera när han trodde att någon drabbats av orättvisor«.

Solveig Hauser

Läst & Sett | 2007-11-14
Av: Solveig Hauser
Även publicerad i AmnestyPress #4/2007