Bahrain: Livstidsdömd drabbad av nya åtal

Fatta Pennan | 2022-12-19
Även publicerad i AmnestyPress #4/2022

OBS! Nya saker har hänt efter pressläggningen och texten nedan är därför uppdaterad.

Abdulhadi Al-Khawaja, som har danskt och bahrainskt medborgarskap, greps 2011 och dömdes till livstids fängelse för sin ledande roll i protesterna i Bahrain under arabiska våren. Han utsattes för tortyr. Den 28 november dömdes han till böter i två nya mål där han anklagades för att ha haft sönder en plaststol i fängelset och förolämpning.

Abdulhadi Al-Khawaja är en av grundarna av Gulf Centre for Human Rights (GCHR) och the Bahrain Center for Human Rights (BCHR) och arbetade 2011 för Frontline Defenders.

Skriv till

Crown Prince and Prime Minister, Sheikh Salman bin Hamad
Court of the Crown Prince
P.O Box 29091
Riffa – Bahrain

E-post: (via contact form): http://www.crownprince.bh/en/contact
Twitter: @bahrainCPnews @BahrainPMO

OBS! Denna text är uppdaterad jämfört med den text som finns i nummer 4.

Your Highness,
Abdulhadi Al-Khawaja is a dual Bahraini-Danish national who was convicted and sentenced to life in prison after an unfair trial for his role in leading peaceful protests calling for political reform in Bahrain in February 2011.
He was most recently convicted for breaking a chair and insulting a public servant in November 2021 while in Jaw prison after he was denied phone calls to his daughters who live abroad and fined 60 Bahraini dinars (equivalent to 160 US dollars).
In a second case, Al-Khawaja was convicted of insulting a public servant and fined 100 Bahraini dinars (equivalent to 265 US dollars), in relation to an incident on 30 March 2022 when Al-Khawaja protested against the normalization deal with Israel (Abraham Accords) and had an altercation with a prison officer.
Amnesty International understands that he is appealing both convictions.

Given that Abdulhadi Al-Khawaja is a prisoner of conscience targeted solely for the peaceful exercise of his human rights, we call upon your Highness to ensure that he is immediately and unconditionally released, his convictions and sentences are quashed and any new charges brought against him dropped. Pending his release, he must be granted regular access to his family and lawyers of his choosing.

Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Abdulhadi Al-Khawaja, som har danskt och bahrainskt medborgarskap, har dömts till livstids fängelse efter en orättvis rättegång för den roll han hade i att leda fredliga protester i februari 2011 för politiska reformer i Bahrain.
Nyligen dömdes han för att ha haft sönder en stol och ha förolämpat en polis i november 2021 när han i Jaw-fängelset förvägrades att ringa telefonsamtal till sina döttrar som bor utomlands. Han dömdes till 60 dinarer (motsvarande drygt 1 600 kronor) i böter. I ett annat mål dömdes han för förolämpande av en statstjänsteman till 100 dinarer (drygt 2 650 kronor) i böter. Det var i samband med en incident den 30 mars 2022 när Al-Khawaja ifrågasatte normaliseringsavtalet mellan Israel och Bahrain från 2020 och då hamnade i gräl med en fängelseofficer. Vad Amnesty International förstår kommer Al-Khawaja överklaga bägge domarna.

Då Abdulhadi Al-Khawaja är en samvetsfånge som straffats enbart för att fredligt ha använt sina mänskliga rättigheter uppmanar vi därför Ers höghet att se till att han omedelbart och villkorslöst friges och upphäva domarna mot honom och lägga ner nya åtal. I väntan på frigivning måste han få regelbunden tillgång till sin familj och möjlighet att välja advokater.

Högaktningsfullt

UA: 100/22

Fatta Pennan | 2022-12-19
Även publicerad i AmnestyPress #4/2022