Iran: Straffas efter öppna brev med kritik

Fatta Pennan | 2021-09-20
Även publicerad i AmnestyPress #3/2021

Maryam Akbari Monfared har varit fängslad sedan december 2009 och är dömd till 15 års fängelse för ”moharebeh” (fiendskap mot Gud). Hon har nu flyttats till ett fängelse i provinsen Semnan, långt från sin familj. Hon hade i öppna brev kritiserat myndigheternas agerande i samband med massavrättningarna i Iran 1988 då hennes syskon var några av offren när många fångar dödades, anklagade för att tillhöra det förbjudna PMOI, folkets mujahedin.

Skriv till Head of judiciary,
Gholamhossein Mohseni Ejei
c/o Embassy of Iran to the European Union
Avenue Franklin Roosevelt No. 15
1050 Bruxelles
Belgien

Dear Mr Mohseni Ejei,
Prisoner of conscience Maryam Akbari Monfared has been unjustly jailed for nearly 12 years solely because of her association and correspondence with her relatives abroad, who are members of the People’s Mojahedin Organization of Iran. On 10 March 2021, she was suddenly transferred from Evin prison in Tehran to a distant prison in Semnan province 200km away from her family.

Prosecution and prison officials have refused to provide any justification to her family or explain who ordered the transfer.

Her transfer came after open letters from inside prison seeking truth and justice for the victims of the mass enforced disappearances and secret extrajudicial executions of 1988 who include her siblings.
I urge you to release Maryam Akbari Monfared immediately and unconditionally as her conviction is solely based on her peaceful correspondence with her family.

Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Samvetsfången Maryam Akbari Monfared har orättfärdigt varit fängslad i nästan tolv år enbart på grund av sina kontakter och korrespondens med släktingar utomlands, som är medlemmar av PMOI (Folkets Mujahedin).

Den 10 mars flyttades hon från Evin-fängelset i Teheran till ett fängelse i Semnan-provinsen, 200 kilometer från sin familj. Åklagare och fängelseansvariga har vägrat att ge någon förklaring till hennes familj eller att förklara vem som gett order om förflyttningen.

Flyttningen kom sedan hon inifrån fängelset hade skrivit öppna brev som söker sanningen och rättvisa för offren för påtvingade försvinnanden och utomrättsliga avrättningar 1988, då syskon till henne avrättades.

Jag ber er att frige Maryam Akbari Monfared omedelbart och villkorslöst då domen mot henne enbart grundas i fredlig korrespondens med hennes familj.

Högaktningsfullt

Fotnot: En något kortare version publiceras i nummer 3/2021.

UA: 94/21

Fatta Pennan | 2021-09-20
Även publicerad i AmnestyPress #3/2021