Kambodja: Miljöaktivister dömda till fängelse

Fatta Pennan | 2021-09-20
Även publicerad i AmnestyPress #3/2021

Sex unga aktivister från ”Mother Nature Cambodia”, en välkänd miljögrupp i Kambodja som arbetar mot miljöförstörelse och relaterade människorättsövergrepp fortsätter att utsättas för förföljelse. Nu hotas tre av aktivisterna av nytt åtal som kan ge tio års fängelse.

Skriv till

Prime Minister Hun Sen
Office of the Prime Minister
Jok Dimitrov Boulevard
Phnom Penh
Kambodja

Twitter: @PeacePalaceKH

Dear Prime Minister Hun Sen,

I am deeply concerned about the relentless persecution of young environmental activists affiliated with Mother Nature Cambodia. Long Kunthea, Phuon Keoraksmey, Thun Ratha, Sun Ratha, Ly Chandaravuth, and Yim Leanghy have all been imprisoned solely for peacefully exercising their human rights to freedom of expression, association, and peaceful assembly. They should be released immediately and unconditionally.

It is distressing to learn that Long Kunthea, Phuon Keoraksmey and Thun Ratha are facing additional criminal charges of ‘plotting’ by the Phnom Penh Municipal Court. Already sentenced to 18-20 months imprisonment for trumped up charges of ‘incitement’, they could now face an additional 10 years in prison if convicted.

I therefore urge you, Prime Minister Hun Sen, to take all necessary measures in order to: Drop all pending charges against Long Kunthea, Phuon Keoraksmey, Thun Ratha, Sun Ratha, Ly Chandaravuth and Yim Leanghy and ensure their immediate and unconditional release from prison,

Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag är mycket bekymrad över den obevekliga förföljelsen av unga miljöaktivister anslutna till Mother Nature Cambodia. Long Kunthea, Phuon Keoraksmey, Thun Ratha, Sun Ratha, Ly Chandaravuth och Yim Leanghy har alla fängslats enbart för att fredligt ha använt sin yttrandefrihet, föreningsfrihet och rätt till fredliga möten. De bör omedelbart och villkorslöst friges.

Det är beklämmande att höra att Long Kunthea, Phuon Keoraksmey och Thun Ratha nu hotas av ytterligare åtal i Phnom Penh Municipal Court. De är redan dömda till mellan 18 och 20 månaders fängelse för uppblåsta åtal om ”uppvigling” och hotas nu av ytterligare tio års fängelse om de fälls för ”sammansvärjning”.

Jag ber därför att vidta alla nödvändiga åtgärder för att lägga ner åtalen mot Long Kunthea, Phuon Keoraksmey, Thun Ratha, Sun Ratha, Ly Chandaravuth och Yim Leanghy och se till att de omedelbart och villkorslöst släpps fria. Högaktningsfullt

Fotnot: En något kortare version publiceras i nummer 3/2021.

UA: 73/21

Fatta Pennan | 2021-09-20
Även publicerad i AmnestyPress #3/2021