Egypten: Sanaa Seif greps vid anmälan om överfall

Fatta Pennan | 2020-09-23
Även publicerad i AmnestyPress #3/2020

Den 22 juni var Sanaa Seif med sin mor, Laila Soueif, och syster Mona Seif utanför Tora-fängelset i Kairo. De skulle hämta ett brev från brodern Alaa Abdel Fattah, som är godtyckligt fängslad, när en grupp kvinnor överföll dem utan att polis ingrep. När Sanaa Seif dagen efter skulle anmäla överfallet greps hon och anklagas för diverse påhittade brott (läs mer om denna familjs kamp för mänskliga rättigheter i nummer 4/2018).

Skriv till:
Public Prosecutor Hamada al-Sawi
Office of the Public Prosecutor
Madinat al-Rehab, Cairo,
Egypten
Fax: +202 2577 4716
Twitter: @EgyptJustice

Dear Counsellor,
Human rights activist Sanaa Seif, 26, has been arbitrarily detained since 23 June 2020 pending investigations into unfounded “terrorism”-related and other bogus charges.
On 23 June 2020, Egyptian security forces whisked Sanaa Seif from outside the Public Prosecutor’s office, where she was waiting to file a complaint in relation to a violent assault a day earlier.

On 22 June 2020, Sanaa Seif, her mother and sister were waiting outside the Tora Prison Complex to receive a letter from Sanaa Seif’s brother, activist Alaa Abdel Fattah, when they were beaten and robbed by a group of women armed with sticks.
We therefore urge you to immediately and unconditionally release Sanaa Seif and ensure that all charges against her are dropped.
Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Människorättsaktivisten Sanaa Seif, 26, har hållits godtyckligt fängslad sedan 23 juni 2020 och utreds nu för falska anklagelser om ”terrorism” och annat uppdiktat.
Den 23 juni förde egyptiska säkerhetsstyrkor bort Sanaa Seif från det åklagarkontor där hon väntade på att få göra en anmälan om ett överfall dagen innan.
Den 22 juni väntade Sanaa Seif, hennes mamma och syster utanför Tora fängelsekomplexet, för att hämta ett brev från Sanaa Seifs bror, aktivisten Alaa Abdel Fattah. Då blev de slagna och rånade av en grupp kvinnor, beväpnade med käppar.
Vi uppmanar er därför att omedelbart och villkorslöst frige Sanaa Seif och se till att alla åtalspunkter mot henne läggs ned.

Fatta Pennan | 2020-09-23
Även publicerad i AmnestyPress #3/2020