Myanmar: Filmare dömd för kritik på Facebook

Fatta Pennan | 2019-12-17
Även publicerad i AmnestyPress #4/2019

Den 29 augusti dömdes Min Htin Ko Ko Gyi till ett års fängelse för att han på Facebook riktat kritik mot militärens roll i politiken i Myanmar (se Amnesty Press nummer 3/2019).

Den 9 september fastställdes domen sedan filmarens överklagan hade avvisats. Ett åtal om förolämpning av militären på nätet förbereds och kan ge honom ytterligare två års fängelse. Amnesty anser att Min Htin Ko Ko Gyi är en samvetsfånge.

Skriv till
President U Win Myint
President’s Office,
Office No. 18 Nay Pyi Taw
Myanmar
Fax: +95 1 652 624

Dear President U Win Myint,

I am writing to express my grave concern for filmmaker Min Htin Ko Ko Gyi, who has been sentenced to one year in prison for his Facebook posts. Amnesty International considers him to be a prisoner of conscience, detained solely for peacefully exercising his human right to freedom of expression. I urge you to take swift action to ensure his immediate and unconditional release.

Detained since April 2019, Min Htin Ko Ko Gyi was arrested for a series of Facebook posts in which he expressed critical opinions of the military’s role in politics as well as the military-drafted 2008 Constitution. On 29 August, he was sentenced to one year in prison for violating Section 505(a) of Myanmar’s Penal Code.

I am therefore writing to urge you to:

  • Immediately and unconditionally release Min Htin Ko Ko Gyi, ensure his conviction is quashed, and drop further charges against him;
  • Pending his unconditional release, ensure that Min Htin Ko Ko Gyi has full and regular access to specialized medical treatment as he requires;
    Yours sincerely,

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 7 januari 2020.

UA: 81/19

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag skriver till er för att uttrycka min allvarliga oro för filmaren Min Htin Ko Ko Gyi som har dömts till ett års fängelse för inlägg på Facebook. Amnesty International anser att han är samvetsfånge, som har fängslats enbart för att han fredligt använt sin mänskliga rättighet till yttrandefrihet och jag ber er att vidta snabba åtgärder för att se till att han omedelbart och villkorslöst friges.

Min Htin Ko Ko Gyi har suttit fängslad sedan april 2019 då han greps för ett antal inlägg på Facebook där han uttryckte kritiska uppfattningar om militärens roll i politiken liksom konstitutionen från 2008 som utformades av militären.

Den 29 augusti dömdes Min Htin Ko Ko Gyi till ett års fängelse för brott mot paragraf 505 (a) i Myanmars brottsbalk. Jag skriver därför till er för att uppmana er:

  • att omedelbart och villkorslöst frige Min Htin Ko Ko Gyi, se till att domen upphävs och att vidare åtal läggs ned.

  • att i väntan på frigivning; se till att Min Htin Ko Ko Gyi får full och regelbunden tillgång till den specialistvård som behövs.

Fotnot: En något kortare version publiceras i nummer 4/2019.

Fatta Pennan | 2019-12-17
Även publicerad i AmnestyPress #4/2019