Myanmar, Turkiet, Colombia

Fatta Pennan | 2019-12-17
Även publicerade i AmnestyPress #4/2019

Myanmar: Filmare dömd för kritik på Facebook

Den 29 augusti dömdes Min Htin Ko Ko Gyi till ett års fängelse för att han på Facebook riktat kritik mot militärens roll i politiken i Myanmar (se Amnesty Press nummer 3/2019).

Den 9 september fastställdes domen sedan filmarens överklagan hade avvisats. Ett åtal om förolämpning av militären på nätet förbereds och kan ge honom ytterligare två års fängelse. Amnesty anser att Min Htin Ko Ko Gyi är en samvetsfånge.

Skriv till
President U Win Myint
President’s Office,
Office No. 18 Nay Pyi Taw
Myanmar
Fax: +95 1 652 624

Dear President U Win Myint,

I am writing to express my grave concern for filmmaker Min Htin Ko Ko Gyi, who has been sentenced to one year in prison for his Facebook posts. Amnesty International considers him to be a prisoner of conscience, detained solely for peacefully exercising his human right to freedom of expression. I urge you to take swift action to ensure his immediate and unconditional release.

Detained since April 2019, Min Htin Ko Ko Gyi was arrested for a series of Facebook posts in which he expressed critical opinions of the military’s role in politics as well as the military-drafted 2008 Constitution. On 29 August, he was sentenced to one year in prison for violating Section 505(a) of Myanmar’s Penal Code.

I am therefore writing to urge you to:

  • Immediately and unconditionally release Min Htin Ko Ko Gyi, ensure his conviction is quashed, and drop further charges against him;
  • Pending his unconditional release, ensure that Min Htin Ko Ko Gyi has full and regular access to specialized medical treatment as he requires;
    Yours sincerely,

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 7 januari 2020.

UA: 81/19

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag skriver till er för att uttrycka min allvarliga oro för filmaren Min Htin Ko Ko Gyi som har dömts till ett års fängelse för inlägg på Facebook. Amnesty International anser att han är samvetsfånge, som har fängslats enbart för att han fredligt använt sin mänskliga rättighet till yttrandefrihet och jag ber er att vidta snabba åtgärder för att se till att han omedelbart och villkorslöst friges.

Min Htin Ko Ko Gyi har suttit fängslad sedan april 2019 då han greps för ett antal inlägg på Facebook där han uttryckte kritiska uppfattningar om militärens roll i politiken liksom konstitutionen från 2008 som utformades av militären.

Den 29 augusti dömdes Min Htin Ko Ko Gyi till ett års fängelse för brott mot paragraf 505 (a) i Myanmars brottsbalk. Jag skriver därför till er för att uppmana er:

  • att omedelbart och villkorslöst frige Min Htin Ko Ko Gyi, se till att domen upphävs och att vidare åtal läggs ned.

  • att i väntan på frigivning; se till att Min Htin Ko Ko Gyi får full och regelbunden tillgång till den specialistvård som behövs.

Fotnot: En något kortare version publiceras i nummer 4/2019.


Colombia: Samhällen under belägring

Omkring 2 250 personer i samhällen i Bojayá i Chocó i västra Colombia är under belägring. Gerillarörelsen ELN, som står utanför fredavtalet från 2017, och den paramilitära gruppen AGC strider om kontrollen över området. Invånarna nekas nu tillgång till mat och hälsovård.

Enligt Ombudsmannens kontor i Colombia har de väpnade grupperna hotat sociala ledare som motsätter sig deras närvaro och minor har placerats ut i områden där det finns telefontäckning. Amnesty kräver att myndigheterna vidtar åtgärder för att skydda samhällena, där många av invånarna tillhör urfolk eller den afrocolombianska gruppen.

Skriv till
Iván Duque Márquez
President of Colombia
c/ Minister of Interior
Carrera 8 No. 7-26, Bogotá,
Colombia
E-post: [email protected]

Mr. President,
I write you with the deepest concern about the situation of forced confinement of 2,250 people, including indigenous and afro-Colombian communities, in the municipality of Bojayá, Chocó. The Ejército de Liberación Nacional (ELN) and the Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) are sustaining hostilities in the region and have even deployed landmines in the few areas with telephone coverage, which is restricting the communities’ access to healthcare, food, water and communication.

I urge you to immediately deploy a comprehensive plan with the participation and agreement of the communities, that give effective and urgent access to all basic services and guarantees the communities’ protection against any attacks from armed groups. Yours sincerely,

UA: 169/19

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag skriver med stor oro om situationen för 2 250 personer, däribland många från urfolk eller den afrocolombianska gruppen, som är under belägring i samhällen i Bojayá i Chocó.

ELN och AGC strider i området och har till och med placerat ut minor i de få områden där det finns telefontäckning. Detta innebär restriktioner i samhällenas tillgång till hälsovård, mat, vatten och kommunikationer.

Jag ber er att skyndsamt använda en heltäckande plan, i samarbete med dessa samhällen, som kan ge effektiv och skyndsam tillgång till all grundläggande service och garantera skydd mot alla attacker från väpnade grupper.


Turkiet: Författare åter fängslad

Den kände turkiske författaren och tidigare redaktören Ahmet Altan har återigen fängslats. Efter att ha varit fängslad i över tre år beslöt en domstol i Istanbul den 4 november att Ahmet Altan skulle friges i väntan på att han skulle ha möjlighet att överklaga en fängelsedom på 10,5 års fängelse för ”att ha tillhört en terroristorganisation utan att ha varit medlem”.

Åklagaren överklagade frigivningen och den 12 november greps Ahmet Altan igen. Amnesty anser att Ahmet Altan är en samvetsfånge och att anklagelserna om inblandning i kuppförsöket 2016 saknar grund.

Skriv till
Mr Abdülhamit Gül
Minister of Justice
Adalet Bakanlığı
06659 Ankara
Turkiet
Fax: +90 312 417 71 13
E-post: [email protected]

Dear Minister, I am writing to you regarding the re-arrest of novelist Ahmet Altan on 12 November, eight days after he was released from over three years of prison detention.

Ahmet Altan was first detained and remanded in prison in September 2016. On 4 November, the Istanbul Heavy Penal Court No. 26 convicted Ahmet Altan and sentenced him to 10-and-a-half years in prison for ‘aiding a terrorist organization without being its member’. The court ruled that he be released pending his appeal, with an international travel ban.
The prosecutor appealed the court’s decision to release Ahmet Altan arguing that he poses a flight risk and that he showed no remorse.
I urge you to release Ahmet Altan immediately and unconditionally as he is a prisoner of conscience jailed solely for exercising his right to freedom of expression.
Yours sincerely,

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 7 januari 2020.

UA: 166/19

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag skriver till er om att författaren Ahmet Altan greps igen den 12 november, åtta dagar efter att han frigavs efter tre år i fängelse.

Ahmet Altan fängslades i september 2016. Den 4 november fälldes han av en domstol i Istanbul och dömdes till 10,5 års fängelse för att ”ha stött en terroristorganisation utan att vara medlem”. Domstolen beslöt att han skulle friges, med ett utreseförbud, i väntan på en pågående överklagan. Åklagaren överklagade domstolens beslut att frige Ahmet Altan med argumenten att det fanns risk för flykt och att Ahmet Altan inte visat någon ånger.

Jag ber er att frige Ahmet Altan omedelbart och villkorslöst då han är samvetsfånge som har fängslats enbart på grund av han använt sin yttrandefrihet.

Fotnot: En något kortare version publiceras i nummer 4/2019.


Fatta Pennan | 2019-12-17
Även publicerade i AmnestyPress #4/2019