Egypten: Massgripanden av ”homosexuella”

Fatta Pennan | 2017-11-29
Även publicerad i AmnestyPress #4/2017

Efter att regnbågsflaggor synts den 22 september vid en konsert i Kairo med den libanesiska rockgruppen Mashrou' Leila har 76 personer gripits för ”homosexualitet” och 32 personer har dömts till mellan sex månader och fyra års fängelse.

I parlamentet föreslås nu en lag som ska kriminalisera samkönade relationer, vilket idag inte uttryckligen är förbjudet i Egypten, som kan ge upp till 15 års fängelse. Enligt lagförslaget ska myndigheterna publicera namnen på dömda personer i två stora dagstidningar. Den som främjar eller utannonserar hbtqi-arrangemang ska kunna dömas till tre års fängelse.

Skriv till:
Minister of Interior
Magdy Abdel Ghaffar
Ministry of Interior
Fifth Settlement, New Cairo,
Egypten
E-post: [email protected]

Dear Minister,
I am writing to express my grave concern regarding the recent homophobic crackdown in Egypt and a newly proposed draft law officially criminalizing same-sex relations. Since the recent crackdown began we know that at least 76 people have been arrested and some have been sentenced to prison for their perceived sexual orientation.

I urge the Egyptian authorities to immediately and unconditionally release all those detained or sentenced based on their real or perceived sexual orientation.
Further, I call for the immediate end to all forced anal examinations on detainees as they amount to torture.
Finally, I urge the authorities to reject the bill criminalising ”homosexuality”.
Respectfully,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag skriver för att uttrycka min djupa oro när det gäller de senaste homofobiska tillslagen i Egypten och ett lagförslag som officiellt skulle kriminalisera samkönade relationer. Sedan det senaste tillslaget inleddes vet vi att minst 76 personer har gripits och en del har dömts till fängelse på grund av uppfattad sexuell läggning.

Jag uppmanar de egyptiska myndigheterna att omedelbart och villkorslöst frige alla de som har fängslats eller dömts på grund av deras verkliga eller uppfattade sexuella läggning. Vidare vill jag uppmana er att att omedelbart sätta stopp för tvångsmässiga analundersökningar av gripna personer då det kan jämställas med tortyr.
Avslutningsvis vill jag uppmana myndigheterna att avvisa det lagförslag som ska kriminalisera ”homosexualitet”.
Högaktningsfullt

UA 231/17

Fatta Pennan | 2017-11-29
Även publicerad i AmnestyPress #4/2017