Bahrain: Ingen kontakt sedan december

Fatta Pennan | 2017-02-28
Även publicerad i AmnestyPress #1/2017

Den 29 september 2016 greps Fadhel Sayed Abbas Hasan Radhi, 24, i sitt hem i Hamad Town, utanför Bahrains huvudstad Manama. Inget åtal har väckts och hans familj har inte hört något från honom sedan 10 december då han ringde ett kort samtal och sade att han hölls fängslad på polisavdelningen CID. Han har inte tillgång till advokat och familjens försök att få klarhet har mötts av tystnad från åklagarmyndigheten. Amnesty befarar att Fadhel Sayed Abbas Hasan Radhi riskerar att ha utsatts för påtvingat försvinnande.

Skriv till:
King Shaikh Hamad bin ‘Issa Al Khalifa
Office of His Majesty the King
P.O. Box 555 Rifa’a Palace
al-Manama
Bahrain
Fax: +973 1766 4587

Your Majesty,
Fadhel Sayed Abbas Hasan Radhi was arrested on 29 September 2016, and has since been detained without charge. He has had no access to a lawyer and very limited access to his family. The last time they heard from him was on December 10. There is concern that he may be a victim of enforced disappearance and at risk of torture or other ill-treatment.

I urge Your Majesty to ensure that the fate and whereabouts of Fadhel Sayed Abbas Hasan Radhi are immediately disclosed. He must be released unless he is promptly charged with a recognizable criminal offence, in accordance with international law and standards.   The authorities must provide Fadhel Sayed Abbas Hasan Rahdi with prompt and regular access to his family, lawyer and any medical attention he may require. Pending his release, he must be protected from torture and other ill-treatment.

Respectfully,

Sammanfattning av brevet på svenska

Fadhel Sayed Abbas Hasan Radhi greps den 29 september 2016 och har sedan dess varit häktad utan att åtal har väckts. Han har inte fått träffa advokat och har bara haft begränsad kontakt med sin familj som inte har hört av honom sedan 10 december 2016. Det finns oro för att Fadhel Sayed Abbas Hasan Radhi kan ha blivit utsatt för ett påtvingat försvinnande och riskerar tortyr eller misshandel.

Jag ber Ers majestät att se till att det omedelbart avslöjas var Fadhel Sayed Abbas Hasan Radhi befinner sig. Om han inte åtalas för ett erkänt brott i enlighet med internationell rätt så måste han omedelbart friges.

Myndigheterna måste se till att Fadhel Sayed Abbas Hasan Radhi får regelbunden kontakt med sin familj, advokat och får tillgång till hälsovård. I väntan på frigivning måste han skyddas från tortyr och misshandel.

Högaktningsfullt

UA 30/17

Fatta Pennan | 2017-02-28
Även publicerad i AmnestyPress #1/2017