Japan: Fredsaktivist vägras borgen

Fatta Pennan | 2017-02-28
Även publicerad i AmnestyPress #1/2017

OBS!
Nyhet den 21 mars. Hiroji Yamashiro är fri mot borgen! Läs mer här

Hiroji Yamashiro, 64, har suttit i häkte sedan han greps av polis den 17 oktober 2016. Hiroji Yamashiro är ordförande för Okinawa Peace Action Center som motsätter sig byggandet av en ny amerikansk militärbas i Henoko. Hiroji Yamashiro anklagas bland annat för åverkan på ett byggstängsel i samband med en protestaktion. Han har hälsoproblem men har av japansk domstol förvägrats att bli fri mot borgen i väntan på rättegång.

Den 20 februari beslöt domstol återigen att Hiroji Yamashiro ska stanna kvar i häkte. Nästa förhandling blir 17 mars.

Skriv till:
Prosecutor General Katsuyuki
Nishikawa
The Supreme Public Prosecutors Office
1-1-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku
Tokyo
Japan

Dear Prosecutor General,
Allow me to draw your attention to the case of Hiroji Yamashiro, chairman of Okinawa Peace Action Center, detained since October 2016. I am concerned that all requests for bail have been denied. Criminal law experts have claimed that the detention is unconstitutional as the detention lacks justifiable grounds. I therefore urge that Hiroji Yamashiro is released immediately unless the authorities prove that the presumption of release pending trial should not apply.

Pending his release, I urge you to ensure that Hiroji Yamashiro is provided with adequate medical care and has effective access to his family without delay.

The authorities must comply with your international obligations to respect, protect and fulfil the human rights to freedom of expression, association and peaceful assembly, as well as the rights of people in detention.

Respectfully,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag vill uppmärksamma er på Hiroji Yamashiros situation. Han är ordförande för Okinawa Peace Action Center och är häktad sedan oktober 2016. Jag är bekymrad över att alla ansökningar om att han ska bli fri mot borgen har avslagits. Rättsexperter har ansett att häktningen strider mot författningen i Japan då den saknar rättslig grund. Jag kräver därför att Hiroji Yamashiro omedelbart friges om inte myndigheterna kan visa att frigivning innan rättegången inte är möjlig.

I avvaktan på hans frigivning så ber jag er att se till att Hiroji Yamashiro får den medicinsk vård han behöver och ges tillgång till kontakt med familjen.

Myndigheterna måste följa Japans internationella åtaganden att respektera, skydda och följa de mänskliga rättigheterna när det gäller yttrandefrihet, föreningsfrihet och rätten att fredligt samlas till möten liksom häktade personers rättigheter.

Högaktningsfullt,

UA 23/17

Fatta Pennan | 2017-02-28
Även publicerad i AmnestyPress #1/2017