Domnikanska republiken: Medborgarskap kan dras in

Fatta Pennan | 2013-12-22
Även publicerad i AmnestyPress #5/2013

En nationalistisk atmosfär präglar Dominikanska republiken och personer av haitiskt ursprung riskerar att bli utsatta för våldshot och andra övergrepp.
Ett utslag i Konstitutionsdomstolen den 23 september kan beröva tusentals dominikaner med haitiskt ursprung deras medborgarskap Som en följd av detta har fientliga uttalanden och hot mot medborgare av haitiskt ursprung, haitiska migranter och människorättsaktivister ökat.
Den 4 november deltog hundratals personer i en nationalistisk demonstration och ropade ”död åt förrädarna”.
De dominikanska myndigheterna förnekar att det finns risk för att medborgare blir statslösa och hävdar istället att lagen kommer att skapa klarhet och bättre villkor för invandrare.
Amnesty vädjar till de dominikanska myndigheterna att inte verkställa domstolens beslut och skydda människorättsförsvarare, journalister och alla med utländskt ursprung från våld och rasism.

Skriv till
President Danilo Medina
Palacio Nacional
Avenida México esquina Doctor Delgado
Gazcue, Santo Domingo,
Dominikanska republiken

E-post: [email protected]

Señor Presidente:
Permítame expresar mi profunda preocupación por la resolución del Tribunal Constitucional de privar la nacionalidad dominicana a miles de personas de ascendencia extranjera. Insto a las autoridades que suspendan la aplicación de esa resolución hasta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visite el país y formule sus recomendaciones, basadas en las obligaciones internacionales contraídas por la República Dominicana en materia de derechos humanos.
Las autoridades tienen que tomar todas las medidas necesarias para proteger frente al racismo, la xenofobia y la violencia a las personas de origen extranjero o supuestamente extranjero, así como a los defensores y defensoras de los derechos humanos, los periodistas y otras personas que puedan correr peligro por haberse pronunciado contra la resolución 0168-13.
Attentamente,

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 7 januari.

Sammanfattning av brevet på svenska
Herr President:
Tillåt mig att uttrycka min djupa oro över resolutionen i Konstitutionsdomstolen att frånta tusentals personer med utländsk härkomst deras dominikanska nationalitet. Jag uppmanar myndigheterna att upphäva tillämpningen av denna resolution tills den Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter besökt landet och gett rekommendationer, baserade på de skyldigheter Dominikanska republiken har vad gäller mänskliga rättigheter.
Myndigheterna måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda dem med utländsk härkomst mot rasism och främlingsfientlighet, likväl som de människorättsförsvarare och andra som kan vara i fara för att de uttalat sig mot resolutionen.
En nationell konsultation måste inledas med civilsamhället och dem som påverkas av resolutionen, med syfte att vidta nödvändiga administrativa och juridiska åtgärder för att återge den dominikanska nationaliteten till dem blivit fråntagna den genom resolutionen.

Fatta Pennan | 2013-12-22
Även publicerad i AmnestyPress #5/2013