Bahrain: Aktivist dömd för ”förolämpning”

Fatta Pennan | 2013-10-25
Även publicerad i AmnestyPress #4/2013

Den politiske aktivisten Mahdi Sahwan, 43, dömdes den 30 september till ett års fängelse på grund av att han “förolämpat” kungen och ytterligare tre månader för att ha “uppmanat till en olaglig sammankomst”.
Mahdi Sahwan greps den 7 juli på grund av tal han höll den 5 juli under en serie politiska möten. Antalet gripna i Bahrain som har använt sin yttrandefrihet ökar samtidigt som samvetsfångar och civila aktivister sitter kvar i fängelser.
I november 2011 lovade regeringen att följa rekommendationerna från den oberoende kommissionen BICI om att ställa personer inför rätta om de misstänks för att ha begått brott mot mänskliga rättigheter. Dessa löften har inte infriats.
Den 9 september undertecknade 47 länder i FN:s råd för mänskliga rättigheter ett uttalande där de uttrycker oro för de pågående kränkningarna av mänskliga rättigheter i Bahrain.
Amnesty anser att Mahdi Sahwan är en samvetsfånge som omgående ska friges.

Skriv till
King
Shaikh Hamad bin 'Issa Al Khalifa
Office of His Majesty the King
P.O. Box 555
Rifa'a Palace, al-Manama
Bahrain
Fax: +973 1766 4587 (det kan vara svårt att komma fram)

Your Majesty,

May I express my concerns regarding Mahdi Sahwan, a political activist who was sentenced by a Lower Criminal Court in Manama to one year's imprisonment for ”insulting” the King and three months' imprisonment for ”calling for an illegal gathering”.

I call on Your Majesty to release him on the basis that the only charges against him should not be considered criminal offences and contravene Bahrain's obligation to uphold the rights to freedom of expression and peaceful assembly. He may thus be a prisoner of conscience.

I also call for assurances that he is protected from torture and other ill-treatment and that he has regular access to his family and lawyer.

Lastly, I urge that laws that criminalize the peaceful exercise of the right to freedom of expression are repealed.
Respectfully yours,

Sammanfattning av brevet på svenska

Ers majestät,
Jag vill uttrycka min oro när det gäller Mahdi Sahwan, en politisk aktivist som dömts av domstol i Manama till ett års fängelse för att ”ha förolämpat” kungen och tre månaders fängelse för att ”ha uppmanat till olaga sammankomst”.
Jag uppmanar ers majestät att frige honom där de enda anklagelser som har riktats mot honom inte borde betraktas som brott och strider mot Bahrains förpliktelser att respektera rätten till yttrandefrihet och fredliga sammankomster. Mahdi Sahwan kan därför vara en samvetsfånge.
Jag begär också försäkringar om att han inte torteras och att han får regelbunden kontakt med sin familj och advokat.
Till sist vill jag kräva ett avskaffande av lagar som kriminaliserar fredligt användande av yttrandefriheten.

Fatta Pennan | 2013-10-25
Även publicerad i AmnestyPress #4/2013