Ekvatorialguinea: Politisk aktivist behöver vård

Fatta Pennan | 2013-09-11
Även publicerad i AmnestyPress #3/2013

OBS! God nyhet! Clara Nsegue Eyí frigavs den 9 oktober!! Det är alltså inte aktuellt att skriva!

Clara Nsegue Eyí, också känd som Lola, är lärare och grundare av partiet PDJS, Demokratiska partiet för social rättvisa, som myndigheterna vägrar att registrera. Hon är också aktiv i MPP, den folkliga proteströrelsen. Inför valet i Ekvatorialguinea den 26 maj försökte MPP genomföra en demonstration i huvudstaden Malabo men polis och militär spärrade av stadens centrum och omkring 12 organisatörer av demonstrationen greps veckan innan. Det styrande partiet PDGE, som leds av president Obiang Nguema, fick 99 procent av rösterna i valet. Ett oppositionsparti, CPDS, försökte i juni hålla en demonstration mot valfusk men Malabos centrum intogs åter av polis och militär. Clara Nsegue Eyí har beordrats av myndigheterna att hålla sig i sin födelsestad Mongomo trots att hon bor i Malabo. I slutet av juni greps hon och hon är nu allvarligt sjuk och behöver vård.

Skriv till riksåklagaren David Nguema Obiang
Fiscal General de la República
Fiscalía General de la República
Malabo, Ekvatorialguinea
Fax: +240 333 09 1338/4961

Señor Fiscal General:
Clara Nsegue Eyí, fundadora del Partido Democrático de la Justicia Social (PDJS), ha sido detenida sin cargos ni juicio desde a finales del mes de junio. Ella ha negado a obedecer una orden ministerial por la que se la confinaba a su ciudad de nacimiento, Mongomo, por no ser ése su lugar de residencia habitual.
Yo pido la liberación inmediata e incondicional de Clara Nsegue Eyí, considerada presa de conciencia, puesto que, al parecer, ha sido recluida exclusivamente por sus actividades políticas pacíficas y por haberse negado a obedecer la orden ministerial ilegal, confinandole a su ciudad natal, pese a no ser ése su lugar de residencia habitual.
Según información Clara Nsegue Eyí se encuentra gravemente enferma y tiene un tumor que necesita urgentemente atención médica. Pido a Usted Sr. Fiscal General, que se le permita inmediatamente acceder a tratamiento médico de urgencia en un centro médico adecuado.
Atentamente,

Sammanfattning av brevet på svenska Clara Nsegue Eyí, grundare av partiet PDJS, har suttit fängslad utan åtal och dom sedan slutet av juni. Hon har nekat att lyda en ministerorder som begränsar hennes rörelsefrihet till födelsestaden trots att det inte är hennes bostadsort. Jag vädjar om hennes omedelbara och ovillkorliga frigivning. Hon betraktas som samvetsfånge eftersom hon tycks ha fängslats enbart på grund av sina fredliga politiska aktiviteter och för att ha nekat att lyda den olagliga ministerordern. Enligt information är Clara Nsegue Eyi allvarligt sjuk och har en tumör som kräver omedelbar behandling. Jag vädjar till er att hon snarast får tillstånd till akut medicinsk behandling vid lämplig klinik.

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 4 oktober.

Fatta Pennan | 2013-09-11
Även publicerad i AmnestyPress #3/2013