Indonesien: Sex personer ska avrättas

Fatta Pennan | 2013-05-29
Även publicerad i AmnestyPress #2/2013

Den 14 mars verkställdes den första avrättningen i Indonesien sedan år 2008 då den malawiske medborgaren Adami Wilson, dömd för narkotikainnehav, ställdes inför en exekutionspatrull. Den 17 maj avrättades ytterligare tre personer. Riksåklagarens kontor har förklarat att tio avrättningar ska verkställas i år. Några namn gavs inte men det meddelades att tre av de nio är dömda för narkotikabrott och de andra sex för överlagt mord. Det finns minst 130 dödsdömda fångar i Indonesien och hittills i år har sex dödsdomar avkunnats.
Avrättningar i Indonesien verkställs genom arkebusering. En exekutionspatrull på upp till tolv personer står fem-tio meter från fången som får välja att skjutas stående eller sittande och om ögonen ska täckas eller inte. Tre personer i exekutionspatrullen har skarp ammunition medan de andra har lösa skott. Amnesty uppmanar myndigheterna i Indonesien att sätta stopp för de planerade avrättningarna.

Skriv till
President
H.E. Susilo Bambang Yudhoyono
Istana Merdeka
Jakarta Pusat 10110, Indonesien
Fax: +62 21345 2685

Your Excellency,
May I use this opportunity to express my concerns upon learning that a further six people are at risk of execution following Adami Wilson's execution on March 14, and the recent executions of Suryadi Swabuana, Jurit bin Abdullah and Ibrahim bin Ujang on May 16.
I find it extremely distressing that this decision to resume executions has set Indonesia against global trends towards abolition of the death penalty. Therefore I call for an immediate halt to all executions and for all outstanding death sentences to be commuted to terms of imprisonment. I also call on you to release information on the number of prisoners under sentence of death and to disclose their names and other relevant information to their families.
Lastly, I urge that an immediate moratorium on executions be established, with a view to abolishing the death penalty in Indonesia.
Yours respectfully,

Sammanfattning av brevet på svenska
Jag vill uttrycka min oro efter att ha hört att ytterligare sex personer riskerar att avrättas efter att Adam Wilson avrättades den 14 mars och de senaste avrättningarna av Suryadi Swabuana, Jurit bin Abdullah och Ibrahim bin Ujang den 16 maj.
Jag anser att det är extremt olyckligt att detta beslut att återuppta avrättningar gör att Indonesien går emot den allmänna trenden i världen att avskaffa dödsstraff. Jag ber er därför att omedelbart stoppa alla avrättningar och att omvandla alla utdömda dödsstraff till fängelsestraff. Jag ber er vidare att publicera information om antalet dödsdömda fångar och att offentliggöra deras namn och ge annan relevant information till deras familjer. Till sist uppmanar jag er att omedelbart utfärda ett moratorium för avrättningar i syfte att avskaffa dödsstraffet.

Fatta Pennan | 2013-05-29
Även publicerad i AmnestyPress #2/2013