”Vi behöver solidaritet” – Gioconda Belli från nicaraguanska PEN har tvingats i exil

I Nicaragua fortsätter presidentparet Daniel Ortega och Rosario Murillo att styra efter presidentvalet i november 2021. Allt fler självständiga organisationer förbjuds och oppositionella fängslas eller tvingas i exil. Nicaraguanska PEN är vilande och dess ordförande Gioconda Belli reser nu runt för att väcka opinion om förtrycket i det land där hon på 1970-talet kämpade för att störta Somozas diktatur.

reportage | 2022-05-06
Av: Agneta Gunnarsson
PEN i Nicaragua, som Gioconda Belli är ordförande för, är nu vilande efter lagen om utländska agenter.

PEN i Nicaragua, som Gioconda Belli är ordförande för, är nu vilande efter lagen om utländska agenter. Foto: Nordiska nätverket för demokrati och mänskliga rättigheter i Nicaragua

– Diktaturer kan besegras. Jag vet det; vi vann faktiskt över en diktator.

Den nicaraguanska författaren Gioconda Belli slår an en optimistisk ton. Vad gäller kampen för demokrati har hon gått hela varvet runt. Hon var aktiv i den sandinistiska befrielsefrontens (FSLN) ansträngningar att störta diktatorn Anastasio Somoza på 1970-talet. Senare fick hon se FSLN:s ledare, Daniel Ortega, bli alltmer maktfullkomlig och förvandla landet till en polisstat.

Nu ägnar hon en stor del av sin tid åt att resa runt i världen och informera om dessa övergrepp och söka stöd för kampen mot Ortega och hans vicepresident, hustrun Rosario Murillo.

I slutet på april var Gioconda Belli i Sverige, på inbjudan av Svenska författarförbundet och Svenska PEN i samarbete med Nordiska nätverket för demokrati och mänskliga rättigheter i Nicaragua, ett nytt ideellt initiativ. Besöket stöddes också av Olof Palmes Internationella Center och Reportrar utan gränser.

Under dagarna i Sverige medverkande Gioconda Belli vid ett möte i ett fullsatt Författarnas hus i Stockholm. Hon träffade också den före detta biståndsministern Pierre Schori, ett antal tidigare ambassadörer i Nicaragua och organisationer i det civila samhället.

 USA:s president Richard Nixon tar emot Nicaraguas diktator Anastasio Somoza 2 juni 1971. Till höger  Alexander M. Haig, som då var biträdande nationell säkerhetsrådgivare. Somozadynastin styrde Nicaragua 1936-1979 och backades upp av USA.

USA:s president Richard Nixon tar emot Nicaraguas diktator Anastasio Somoza 2 juni 1971. Till höger Alexander M. Haig, som då var biträdande nationell säkerhetsrådgivare. Somozadynastin styrde Nicaragua 1936-1979 och backades upp av USA. Foto: Jack E. Kightlinger/Wikimedia

Vid frukosten på det lilla hotellet på Strandvägen beskriver Gioconda Belli sitt författarskap. Hon har skrivit ett antal diktsamlingar, ett tiotal romaner och några barnböcker. Dessutom finns memoarer om tiden med sandinistgerillan, ”El país bajo mi piel” (”The country under my skin”). Ett tema som återkommer i hennes böcker är kvinnors situation i dramatiska och omvälvande händelser, säger hon.

Flera av böckerna finns översatta till engelska, men bara en, ”Den förfördas hemlighet”, till svenska. Dessutom är några av hennes dikter översatta till svenska i den tvåspråkiga antologin ”Stigar Dikter från Centralamerika/Senderos Poesía de Centroamérica”.

10-årsdagen av sandinisternas seger firas 19 juli 1989.

10-årsdagen av sandinisternas seger firas 19 juli 1989. Foto: tiarescott from Managua/Wikimedia

Sakligt konstaterar hon att det faktum att hon är en välkänd och prisbelönad författare gör att hon har tillträde till möten och konferenser av olika slag som hon annars inte hade blivit insläppt på. Det gäller att utnyttja detta – även om det kan bli lite för många resor ibland.

Gioconda Belli var i Sverige redan på 1970-talet och träffade redan då bland andra Pierre Schori. Kampen mot Somoza-diktaturen hade då gjort att hon fått gå i exil i Costa Rica. I Nicaragua dömde en militärdomstol henne i sin frånvaro till sju års fängelse.

Sandinistisk muralmålning 1991.

Sandinistisk muralmålning 1991. Foto: Jack Child/Wikimedia

År 1979 kunde sandinisterna tåga in i huvudstaden Managua. Gioconda Belli arbetade för den nya regeringen och blev under en period ansvarig för dess mediekontakter. Men efter ett par år sade hon upp sig för att helt ägna sig åt sitt författarskap.

Med 1990-talet kom nya omvälvningar, både på det privata och det politiska planet. Gioconda Belli gifte sig och flyttade till USA med sin make. Paret fick så småningom tre barn och adopterade också en nicaraguansk flicka.

Valet 1990 förlorades av FSLN. Daniel Ortega fick kliva ner från presidentposten. Nu skulle sandinisterna istället ”regera underifrån.”

– Men jag såg hur allting hade börjat förändras. Daniel Ortega tog över mer och mer och bestämde allting. Det förstörde andan i partiet och var oetiskt.

Hon bestämde sig för att gå ur FSLN:

– Det kändes som att jag dog. Sandinismen hade varit min familj.

Men det skulle bli värre.

Under åtta år, 2013-2021, var Gioconda Belli, ordförande i nicaraguanska PEN. Det var en svår tid för dem som värnar om yttrande- och pressfrihet. Många författare och journalister valde att lämna landet istället för att anpassa sig till det krympande utrymmet.

I april 2018 bröt protester ut mot ett förslag från regeringen som skulle innebära sänkta pensioner. Protesterna växte till ett allmänt missnöje mot regimen och spreds till allt fler grupper. Polisen öppnade eld och över 300 personer dödades, många av dem studenter. Omkring 3 000 demonstranter greps.

– Det var förfärligt. Oroligheterna pågick i flera månader. Jag tyckte verkligen illa om Ortega och hans familj innan detta hände. Men jag trodde aldrig att de skulle döda människor på det här sättet, säger hon.

År 2020 kom det avgörande slaget mot ett oberoende civilt samhälle och fria medier; Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (Lagen om reglering av utländska agenter). Lagens huvuddrag avspeglar motsvarande lag som hade antagits några år tidigare i Ryssland. Enligt lagen ska människor och organisationer som får ekonomiskt stöd från utlandet registrera sig som utländska agenter. Som sådana måste de rapportera om alla inkomster och utgifter samt sammanställa månatliga rapporter om alla ekonomiska transaktioner de gjort. Personer som arbetar för organisationer som tar emot någon form av stöd från utlandet får dessutom inte delta i politiska aktiviteter.

Blommornas marsch 30 juni 2018.

Blommornas marsch 30 juni 2018. Foto: Oscar Navarrete/Amnesty International

Gioconda Belli såg ingen annan utväg än att förklara nicaraguanska PEN vilande. Själv lever hon numera i exil i Spanien. Inför presidentvalet i november 2021 hade regeringen låtit fängsla över 30 oppositionella. Åtta personer som hade tänkt ställa upp i valet greps. Daniel Ortega omvaldes för en fjärde period som president med 76 procent av rösterna. De fem andra kandidaterna avfärdades av oppositionen som lojala med regimen.

Till och med hjältar från den sandinistiska revolutionen som Dora Maria Téllez och Hugo Torres har kastats i fängelse, inte fått träffa anhöriga och nekats sjukhusvård. Hugo Torres dog den 11 februari i sviterna av behandlingen i fängelset.

– På kort sikt är perspektivet inte ljust, konstaterar Gioconda Belli. Men på längre sikt är jag mera optimistisk. Det tog hundra år för de positiva effekterna av den franska revolutionen att komma fram. Och när Nelson Mandela fortfarande satt i fängelse, vem kunde tro att han skulle bli president i Sydafrika?

Vad var det då som fick Daniel Ortega och Rosario Murillo att utsätta sitt land för ett veritabelt skräckvälde? Gioconda Belli skakar på huvudet och slår uppgivet ut med händerna:

– Jag vet inte… Nicaragua var ansett som ett mjukt och vänligt land. Jag minns en gång då polisen stoppade mig; när de fick klart för sig vem jag var ville de hellre tala om min nästa diktsamling än om min gamla bil.

Och vad kan omvärlden göra?

– Vi behöver solidaritet, säger Gioconda Belli. Omkring 175 journalister har flytt från Nicaragua. Vi skulle behöva sätta upp en humanitär fond för dem. Familjerna till de politiska fångarna behöver också stöd. Enligt senaste uppgifter finns 180 politiska fångar i landets fängelser.

En barrikad under protesterna i Nicaragua 2018.

En barrikad under protesterna i Nicaragua 2018. Foto: Voice of America/Wikimedia

Den Europeiska Unionen (EU) införde sanktioner mot paret Ortega/Murillo och ytterligare några individer som står dem nära och delar deras auktoritära maktutövning efter det våldsamma bemötandet av protesterna 2018. Bland annat innebär sanktionerna att Daniel Ortega och Rosario Murillo inte kan resa till EU-länder och att deras eventuella tillgångar där kan konfiskeras.

Efter presidentvalet i november 2021 utvidgades sanktionerna till att omfatta sammanlagt 21 personer och tre myndigheter, bland andra Högsta valrådet. Gioconda Belli har inga uppgifter om att sanktionerna haft någon effekt och menar att det kanske beror på att EU är upptaget av kriget i Ukraina.

Gioconda Belli kämpade mot Somozas diktatur på 1970-talet. Nu reser hon runt för att informera om  förtrycket i dagens Nicaragua.

Gioconda Belli kämpade mot Somozas diktatur på 1970-talet. Nu reser hon runt för att informera om förtrycket i dagens Nicaragua. Foto: Nordiska nätverket för demokrati och mänskliga rättigheter i Nicaragua

Gioconda Belli menar också att de stora utvecklingsbankerna, framför allt Centralamerikanska banken för ekonomisk integration, Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), borde agera och stoppa lånen till Nicaragua:

– Men de säger att deras beslut är ekonomiska, inte politiska. Och grannländerna, som långt ifrån är några perfekta demokratier, ligger lågt för att inte själva få ljuset på sig.

Hon tömmer koppen med cappuccino, samlar ihop sina papper och beger sig ut i ett soligt men kyligt Stockholm. Ytterligare en dag fylld med möten väntar.

Agneta Gunnarsson
[email protected]

Fotnot: PEN är en internationell organisation bildad 1921 för att främja litteratur och yttrandefrihet. Svenska PEN bildades 1922.

Läs mer om Nicaragua från Amnesty Press

Nicaraguas regering förbjuder universitet ─ vill kväsa all tankefrihet (20 april 2022)

Hårda fängelsedomar mot oppositionella i Nicaragua (29 mars 2022)

Abort i Nicaragua: Skrämda till tystnad (10 november 2020)

Coronaviruset: Hård kritik mot Nicaraguas sätt att bemöta pandemin (30 juli 2020)

Coronaviruset: Med livet som insats – när jobbet blir en hälsofara (16 juni 2020 – också i nummer 2/2020)

Honduras och Nicaragua: Centralamerikas nya diktaturer (28 juni 2019)

I Nicaragua kämpar hundratals politiska fångar för sin frihet (30 april 2019)

Repressionen fortsätter i krisens Nicaragua (23 april 2019)

Tillslagen mot journalister fortsätter i Nicaragua (16 januari 2019)

Allt fler flyr från Nicaragua men i Sverige blir det avslag på asylansökningar (20 december 2018)

Nicaraguas regering slår till mot regeringskritiska organisationer (20 december 2018)

”Bara ekonomiska sanktioner hjälper mot krisen i Nicaragua” (19 september 2018)

Ökad fattigdom och repression i krisens Nicaragua (19 september 2018)

Aktivister från Nicaragua vill ha internationellt stöd mot Ortega (1 juni 2018)

Ökade påtryckningar mot medier i Nicaragua – situationen jämförs med Somozadiktaturens år (18 maj 2018)

Hårdare linje mot regeringskritiska medier i Nicaragua (5 april 2017)

Nicaraguas president vinnare i kritiserat val (9 november 2016)

Abortförbudets Nicaragua (17 oktober 2012)

IXCHEN – i solidaritet med kvinnor i Nicaragua (13 december 2012)

Latinamerikanska ledare rasar mot valet den 29 november - ”politisk vandalism” (6 december 2009)

FN kritiserar Nicaraguas abortförbud (1 juni 2009)

reportage | 2022-05-06
Av: Agneta Gunnarsson